Skip to content

ONYX
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-06-26 08:29:03
JSON

NIPT: L62130005H
Administrator: Sahit Dollapi
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e energjitikes, ndërtimit, transportit. Ndërtim të impianteve per prodhimin e energjisë. Punime elektrike në tension të ulët, te mesëm, të lartë. Projektim, ndërtim, instalim te impianteve të ujit te pijshem dhe ujërave të zeza, te rrjetit ujësjellës kanalizime, lavazhe, servise, aktivitete ndihmëse. Mirëmbajtje të infrastrukturës ujësjellës - kanalizime dhe energjitike. Transport te materialeve te ndryshme dhe te mbetjeve (urbane të rrezikshme). Shit-blerje dhe dhenie me qera te makinerive e pajisjeve të punës dhe pasuri te paluajtshme. Aktivitet në hoteleri, turizëm e agrobiznes. Import - Eksport, shitje me shumice e pakice, materiale elektrike, ndertimi, industriale, hidroteknike, kimikate, karburante e lende djegese, lubrifikante, pjese këmbimi auto, pajisje teknologjike mjedisore, makineri e pajisje të çdo lioji. Studim, projektim, konsulencë, raporte, ndertim në fushat: energjitike, mjedis, ujesjelles kanalizime, hidroteknike dhe sektore te tjere të industrise. Supervizime, mbikqyrje punimesh. Shfrytezim i vendburimeve minerare te ngurta e te lengeta, perpunim mineralesh, inertesh, hapje puse uji.
Emërtime të tjera Tregtare: ONYX
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29.09.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Mjeti me targë AA 241 RR
Tirane, Mjeti me targë AA 884 VE
Tirane, Mjeti me targë AA 369 PX
Tirane, Mjeti me targë AG MT 60
Tirane, Mjeti me targë AA 989 RP
Tirane, Mjeti me targë AE MT 93
Tirane, Mjeti me targë AA 866 RM
Tirane, Mjeti me targë AA 096 UC
Tirane, Mjeti me targë AA 478 UB
Tirane, Mjeti me targë AA 855 VE
Tirane, Mjeti me targë AA 097 UC
Tirane, Mjeti me targë AA 284 PX
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
IV.4 - Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare, hidrokarbure dhe energjitike
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Nr. 5, Rruga "Donika Kastrioti", Pallati 14, Apartamenti 11E

Adresa:
Tirane, Rruga Elbasanit, Ndërtesa Park Gate, Apartamenti 68/9, P15/16, D16

Faqja Web:
www.onyx.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.06.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 175 462,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 962 771,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 088 964,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -788 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:43 412 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:114 952 910,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:92 307 356,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 104 414,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala