Skip to content

Sings & Road Safety Solutions
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-02 08:42:24
JSON

NIPT: L62228020U
Administrator: Hendi Shehaj
Objekti i Veprimtarisë: Sinjalistike, siguri rrugore, konstruksione metalike, studim, projektim, konsulence ne fushen e ndertimeve etj. Cdo veprim tjeter qe ka lidhje apo eshte ne funksion te realizimit te objektit.
Emërtime të tjera Tregtare: 3S
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/10/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 09.10.2020, me ane te Urdherit Nr.3408 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Petani Bailiff‘s Office SHPK, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e debitorit , shoqeria Signs & Road Safety Solutions SHPK pajisur me NUIS (NIPT)- L62228020U me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e Urdherit te Ekzekutimit.

II. Me date 09.12.2020, me ane te Urdhrit Nr. 3682 Prot, date 09.12.2020, leshuar nga zyra e permbarimit privat 3L SHPK, u hoq masa e sekuestros konservative mbi aksionet e shoqerise Sings & Road Safety Solutions SHPK, me NUIS (NIPT) L62228020U.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Panorama

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 02.09.2021
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 648 805,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 388 632,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 246 131,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 434 050,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 530 479,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:69 739 829,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:61 607 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:107 004 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:71 891 840,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 755 837,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala