Skip to content

FASHION EMBROIDERY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 09:24:33
JSON

NIPT: L62821403O
Administrator: Eleni Llukmani (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Import - eksport të materialeve tekstile, konfeksioneve, makineri e pajisje qepëse të tekstileve, përpunim, konfeksioni e qepje dhe tregtim me shumicë e pakicë i konfeksioneve. Të merret me transaksione financiare nga Shqipëria për jashtë dhe nga jashtë për në Shqipëri. Të merret me promovimin e shkëmbimeve tregtare nga Shqipëria për jashtë dhe nga jashtë për në Shqipëri. Të merret me tërheqjen e investimeve dhe të investitorëve të huaj në Shqipëri. Të merret me ofrimin e shërbimeve këshillimore për investitorët e huaj. Të merret me studimin dhe prezantimin e mundësive të mira për biznes dhe aktiviteteve investuese në Shqipëri. Të merret me ofrimin e ndihmave teknike dhe ligjore për kompanitë e huaja që duan të investojnë në Shqipëri veçanërisht në fushën e infrastrukturës (konfeksione të të gjitha llojeve, ndërtim, energji, burimet ujore etj).
Emërtime të tjera Tregtare: FASHION EMBROIDERY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/04/2016
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 25.03.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Fillimi i Procedures se Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me 10.12.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Cregjistrimi i Shoqerise . Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja "Kryengritja e Fierit", Ish Uzina e Pambukut, Godina nr 8/89

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Likuidimi i Shoqerise date 25.03.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Cregjistrimi i Shoqerise date 10.12.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -875 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 375 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:12 184 893,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016

Punuar Nga : A.Baja