Skip to content

BIANCO SHOES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 13:35:25
JSON

NIPT: L63407002R
Administrator: Elira Qojle (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim industrial dhe artizanal i këpucëve, sandaleve etj, të çdo grup moshë e seksi me lëkure të importit e të vendit. Tregtim i tyre me shumicë e pakicë brenda e jashtë vendit. Përpunim i materialeve dhe lëndëve të para prej lëkure si prerje, qepje, montim, vendosje aksesorësh, etiketim, ambalazhim për çdo lloj produkti në sektorin e veshjeve për shërbimet fason.
Emërtime të tjera Tregtare: BIANCO SHOES
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/10/2016
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 31.10.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pushimi i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II. Me date 01.12.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Kalimi i Shoqerise ne Likuidim. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

III. Me date 29.03.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Lagjja " Barrikada ", rruga " Antipatrea ", godina e ish - Kombinatit të Tekstileve me nr.50

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise date 01.12.2016
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrim i Shoqerise date 29.03.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -123 087,00
Punuar Nga : A.Baja