Skip to content

In Aes
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-02 09:24:25
JSON

NIPT: L66614006E
Administrator: Adnand Çoba
Objekti i Veprimtarisë: Import-Export, i artikujve ushqimorë, blegtoral, etj, parafarmaci, yougurteri tregtim me shumicë e pakicë. Ndërtimi, rikonstruktimi, shitje blerje pasurish të paluajtshme të çdo lloji, edhe parafabrikate, menaxhimi i tyre realizimi I veprave të ndërtimit, si me privat, ashtu dhe me entet të administratës publike, duke marrë pjesë në tenderë dhe konkurse, ose tenderë-konkurse, për ndërtimin e pasurive të paluajtshme edhe industriale, ndërtim rrugësh, ujësjellësish, urash, argjinaturash, kanalesh kulluese, kanalizime për ujërat e zeza, elektrodotash, tubacione dhe linja gazi, linja hekurudhore, punime topografie, dhe eksplorim të nëntokës, themele të veçanta, impiante kullimi, tregtimi i të gjitha produkteve të sektorit hidrotermo-sanitar, dhe konkretisht, dysheme dhe pllaka për shtrim, të çdo lloji, parket, hidromasazh, elektro shtëpiake, elektronike të çdo lloji, mobilie dhe arredim banjash, kaldaja, klimatizatore, kondicionim, radio motor, termokonvertitor, oxhakë dhe stufa, pajisje sanitare dhe rubineteri me çdo material aksesorë, për montimin dhe 2 funksionimin e këtyre impianteve, aktivitet import-eksport dhe franchaising, në sektorët objekt i aktivitetit të shoqërisë, shoqëria mund të realizojë dhe transport për llogari të vet dhe /ose për të tretë, të japë ose të marrë me qira, përdorim, akomodim, etj, firma impiante, pajisje, pasurie të paluajtshme dhe makineri, ku përfshihen dhe automjetet. Produkte kimike higjenike,produkte pastrimi,panolines,detergjente.
Emërtime të tjera Tregtare: In Aes
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/04/2016
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Shkoder, Automjet me targe AB 561 DB, marka Daimler Chrysler ngjyre e bardhe
Shkoder, Automjeti Tip Sprinter, ngjyre gri, me targe AA 389 RA
Shkoder, Automjetin Tip Sprinter ngjyre e bardhe, me Targe AA 239 PH
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Rrethina, DOBRAC Dobrac, Sheshi 5-Heronjte, Superstrada Shkodër-Hani Hotit, km.2, godinë 1-katëshe, nr. pasurie 193/45, zona kadastrale1495

Adresa:
Shkoder, Magazine ne adresen Lagjja Skenderbeg, Rruga Pal Engjelli, zona kadastrale 8593, nr pasurie 10/175 ish Fabrika e Miellit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 02.02.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 635 921,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 422 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 943 633,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 623 282,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 889 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:69 506 959,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:61 958 661,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:64 787 773,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:83 755 954,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:18 883 142,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala