Skip to content

ESSO-TRANZIT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 11:48:21
JSON

NIPT: L66809005A
Administrator: Hidajete Kraja- Muçaj (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Transport udhëtarësh.
Emërtime të tjera Tregtare: ESSO-TRANZIT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/06/2016
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Shkodër, AA 388 GY, Fiat ngjyre e verdhe

2. Shkodër, AA 716 MK, Mercedes Benz ngjyre kafe e hapur

3. Shkodër, AA 237 LJ, Mercedes Benz ngjyre e verdhe

4. Shkodër, SH 8663 E, Mercedes Benz ngjyre e bardhe

5. Shkodër, SH 069 A TX, Mercedes Benz ngjyre e bardhe

Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 28.06.2016, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Prishja e Shoqerise dhe Kalimi i saj ne Likujdim. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me date 01.09.2016, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Lagjja Salo Halili, Rruga Isuf Sokoli, godinë 5-katëshe, kati i I-re, nr. 1250

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Likujdim i Shoqerise date 28.06.2016
Vendim i Ortakut te Vetem, Cregjistrim i Shoqerise date 01.09.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -36 900,00
Punuar Nga : A.Baja