Skip to content

MALESIA TRAVEL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-30 15:53:47
JSON

NIPT: L67508702G
Administrator: Binak Guri, Çlirim Skenderaj
Objekti i Veprimtarisë: Transport udhetaresh dhe mallrash brenda dhe jashte vendit. Import eksport. Ne fushen e tregtise te shitblerjes se automjeteve si autobusa, furgona etj. Tregti te materialeve industriale e ushqimore, tregti bime medicinal, bar-restorant, depo farmaceutike.
Emërtime të tjera Tregtare: MALESIA TRAVEL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/01/2016
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Shkoder Koplik, AA477UX, Autobus, Mercedes Benz, Ngjyre jeshile
Shkoder Koplik, AA 350 RT, Autobus Iveco Fiat, ngjyre e bardhe
Shkoder Koplik, AA634BN, Autobus, Mercedes Benz, Ngjyre jeshile
Shkoder Koplik, AA 480 ZV, Autobus, Iveco Fiat, Ngjyre e Bardhe
Shkoder Koplik, AA 780 YV, Autobus, Iveco Fiat, Ngjyre e Bardhe
Shkoder Koplik, AA 589 LR, Daimler Chrysler, Autobus, Ngjyre e Bardhe
Shkoder Koplik, AA993G3, Autobus, Daimler Chysler, Ngjyre e Bardhe
Shkoder Koplik, AA584EH, Autobus, Ford, Ngjyre e Bardhe
Shkoder Koplik, AA 173 CX, Daimler Chrysler, ngjyre e bardhe
Shkoder Koplik, AA 442 FL, Benz, ngjyre e bardhe
Shkoder Koplik, AA 938 CN, Autobus Mercedes Benz, Sprinter, ngjyre e bardhe
Shkoder Koplik, AA 885 YV, Autobus Otokar, ngjyre e bardhe
Shkoder Koplik, AA 388 LO, Daimler Chrysler, ngjyre e bardhe
Shkoder Koplik, AA281BY, Autobus, Mercedes Benz
Shkoder Koplik, AA 180 TS, Autobus, Iveco Fiat, ngjyre e bardhe
Shkoder Koplik, AA163E, Autobus, Mercedes Benz, Ngjyre Gri
Shkoder Koplik, SH 2714 E, Mercedes Benz Sprinter, ngjyre e bardhe
Shkoder Koplik, AA 455 AY, Autobus Mercedes Benz, ngjyre e bardhe
Shkoder Koplik, AB652DB, Autobus, Temsa, Ngjyre e Bardhe.
hkoder Koplik, AA174JP, Autobus, Mercedes Benz, Ngjyre e Bardhe
Shkoder Koplik, MA1084B, Mercedes Benz, Ngjyre Portokalli
Shkoder Koplik, AA713GN, Autobus, Mercedes Benz, Mgjyre e bardhe
Shkoder Koplik, AA 414 GD, Autobus, Mercedes Benz, ngjyre gri
Shkoder Koplik, AA530AE, Autobus, Mercedes Benz, Ngjyre e Bardhe
Shkoder Koplik, AA 639 3 AC, Daimler Chrysler, ngjyre e bardhe
Shkoder Koplik, AA 288 MV, Daimler Chrysler, ngjyre blu
Shkoder Koplik, AA619AG, Autobus, Mercedes Benz, Ngjyre e Bardhe
Shkoder Koplik, AA 422 UX, Autobus, Mercedes Benz, Ngjyre Gri
Shkoder Koplik, MA1657B, Autobus, Mercedes Benz, Ngjyre e bardhe
Shkoder Koplik, AA384FV, Autobus, Mercedes Benz, Ngjyre e bardhe
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 26.01.2016, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi i shoqerise ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 07.03.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Pezulluar” ne “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, KOPLIK Lagjja Qendër, Rruga Nacionale Koplik-Bajze, godinë 2-katëshe, kati 2-te, nr 2/63-1+3, zona kadastrale 2220

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 30.12.2021
Statuti i shoqerise
Vendimi per pezullimin e shoqerise date 26.01.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 125 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 133 174,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 186 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 564 562,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 700 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 563 919,00
Punuar Nga : A.Lala