Skip to content

DARSEJI & ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L68909101E
Administrator: Bujar Gega
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dhe shitje të energjisë elektrike. Përpunimi teknologjik i qymyr-gurit në prodhim të produktit të GazMetan dhe përbërësave të tij kimik. Ndërtimit të ngrohjes termike e kondicionimit tek Bioserat dhe tek zbatimi i teknologjive, industriale e banesat për ngrohjen termike. Sistemi termik ( Avull). Projektim e prodhim të makinerive për industritë e prodhimit të energjisë së rinovueshme. Prodhim me briketimin e mbetjeve të biomasës për pelletin si produkt për tregje tek kaldajat dhe prodhimit termik, ujëavull. Ndërtim të Bioserave. Përpunim dhe shitje të vajit të ullirit. Përfaqësime kompanish të ndryshme ndërkombëtare, ekskluzivitete apo ndërmjetësime kompanish ndërkombëtare në të gjitha fushat. Në përputhje me legjisLaçionin shqiptar me qëllim arritjen e objektivave të mësipërme shoqëria mund të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme apo ato të paluajtshme, të drejta dhe pjesëmarrje me aksione, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, të japë dhe të marrë me qira, të vendose pengje dhe barrë hipotekare, aktivitete këto të konsideruara si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e Shoqërisë të cilat nuk tejkalojnë qëllimin 2 dhe vete natyrën e aktiviteteve kryesore, të cituara me sipër. Shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti që hyn në objektin e saj dhe që e ndihmon të arrije qëllimet e saj. Shoqëria zbaton të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore të duhura. Ajo zbaton standardet me të larta të atikes.
Emërtime të tjera Tregtare: DARSEJI & ENERGJI
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 08.03.2016
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Perparim KODRAS Komuna Perparim, fshati Kodras, rruga 04, zona kadastrale nr.21/91, pasuria nr.464/12, Peqin, Elbasan

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare