Skip to content

Marius Tusha
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-05 14:31:19
JSON

NIPT: L71402037E
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me pakice e mishit dhe nenprodukteve te tij.
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 02.02.2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas Urdherit te lëshuar date 07.12.2018, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi kuotat e regjistruara ne emer te pales debitore subjekti Marius Tusha person fizik me NIPT L71402037E.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr 4, Rruga Metush Luli, objekt me numer pasurie 7/265 dhe zone kadastrale nr 8120

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.11.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani