Skip to content

ADMIR PAHUMI.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-11 13:25:19
JSON

NIPT: L71407512F
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Avokat
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 07/02/2017
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 17.10.2017, me ane te Urdhërit Nr.31254 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 14779 Prot., date 20.10.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Sherbimi Permbarimor FS", drejtuar QKB, është urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative ne kuotat/aktivet e pales ADMIR PAHUMI me Nipt L71407512F. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga ana e jone.

II.Me date 12.02.2019, eshte ndryshuar statusi i subjektit nga "Aktiv" ne te "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagjja nr.2, Rruga Aleksander Goga, pallati nr.30, kati i trete

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.06.2024
Urdher per venien e sekuestros konservative date 17.10.2017
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani