Skip to content

I.A.S. Industrial Air Solution
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-17 13:41:29
JSON

NIPT: L71417016L
Administrator: Lorenc Shkreli
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim, Imp-Ex, Servisim, qeradhenie makineri pajisje dhe aksesore industriale. Kompresore ajri stacional dhe portabel, gjenerator stacionar dhe portabel, pompa vakumi, pajisje per linja ajri, filtra, rakorderi, tuba alumini, vajra idustriale. Makineri dhe pajisje per miniera, hidrocentrale, termocentrale, rafineri nafte. Ndermjetesim tregtar midis prodhuesve dhe klienteve per mallrat, lendet e para, prodhimet, per shitje me shumice ose me pakice, ne rishites ose kliente perfundimtar. Te organizoje logjistiken, transportin, dergimin e mallrave dhe shperndarjen ne biznes. Çeshtje te lidhura me import-eksportin dhe menaxhimi i produkteve eonomiko/financiare te lidhura me tregtine nderkombetare; Shoqeria do te kryeje aktivitetet te agjencise se tregtise dhe perfaqesimit me apo pa dorezim te mallrave dhe sherbimeve; Sherbimet e transferimit teknologjik dhe te informacionit ndermjtesues; Veprimtari keshilluese ne cdo sektor, siç eshte sektori ekonomik, industrise, tregtise, sherbimeve, turizem, zejtari, bujqesi, profesionet e lira dhe ndermjetesim; te ushtrohet ne sektore, pervoja per te cilat nuk eshte dhene me pare nga ligji; pagimin e operatoreve private dhe publike, vendas ose te huaj. Shoqeria do te ofroje gjithashtu sherbimin e mbeshtetjes teknike per te gjitha shoqerite e industrise. Import-eksport, shitje me pakice dhe shumice te pjeseve te kembimit te makinerive industrial si pjese kembimi te perbera nga Vajra industrial, Lubrifikante dhe grasso industrial.
Emërtime të tjera Tregtare: I.A.S. Industrial Air Solution
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/02/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 400 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit te Ortakeve te shoqerise, date 10.08.2020 u vendos si garanci e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme ne favor te Bankes Raiffeisen.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vore, Rruga Industriale Tirane-Vore, km 11, 1032.

Adresa:
Tirane, Vore, Volkswagen Transporter, ATP, 2006,B1- e mbyllur, I Bardhe, Nr Shasie WV1ZZZ7HZ6H131811 Targe AA 872 OG

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 17.11.2021
Statuti i shoqerise, date 15.02.2017
Vendimi i Ortakeve, date 18.01.2018
Vendimi i Ortakeve te shoqerise, date 12.07.2019
Vendimi i Asamblese se Ortakeve, date 10.08.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra financiare 2019
Pasqyra financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 118 241,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 134 610,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 273 265,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 317 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:45 517 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:72 300 622,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:39 640 996,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:42 188 984,00
Punuar Nga : I.Cara