Skip to content

SHANSI GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-12 08:08:24
JSON

NIPT: L71427007Q
Administrator: Shansi Cinga; Shpëtim Cinga
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport i mallrave te ndryshme industriale dhe ushqimore, perdorim shtepiak, si detergjente, supermarket, tregtim i te gjitha materialeve, tregtim mallrash me shumice dhe pakice, tregtim te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve , paisje elektrike, elektronike, kompjuterike te te gjitha llojeve te kesaj fushe, prodhime te gjitha llojeve, konsulence ne te gjitha fushat, restorante bar bufe, reklamime, sponsorizime te ndryshme, shkembime valutore, botime periodike, koncesione te te gjitha fushave, aktivitete arsimore, ngritje profesionale, trajnime, jape dhe marre me qera ambjente te ndryshme, te shfrytezoje ambjente per qellime vetjake dhe per te tretet, studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nenkalimeve, autostradave etj. Studim, projektim, ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Kultivimin e tokave bujqesore, ne pronesi te shoqerise ose te poseduara nga shoqeria, pavaresisht titullit te posedimit, prodhimin e veres (vitikultura), mbjelljen dhe rritjen e pemeve (silvikultura), mbareshtimin e kafsheve dhe vecanerisht bagetive dhe pulave; si dhe kryerjen e cdo veprimtarie qe lidhet manipulimin, ruajtjen, transformimin dhe tregtimin e produkteve te shoqerise, qe kane si objekt 2 produktet e perftuara kryesisht nga bujqesia, pemtaria ose blegtoria, si edhe cdo veprimtari qe lidhet me furnizimin e mallrave ose sherbimeve kryesisht nepermjet perdorimit te pajisjeve ose burimeve te shoqerise qe zakonisht perdoren per kryerjen e veprimtarive bujqesore apo blegtoral. Dhenie me qera e automjeteve te tonazhit te ndryshem, duke perfshire edhe sherbimin e nje shoferi, sipas kerkeses se qiramarresit. Import-eksport dhe blerje-shitje te automjeteve te reja dhe te perdorura te te gjitha llojeve, te lejuara nga legjislacioni ne fuqi. Auto-Servis i te gjitha tipave te automjeteve, import-eksport i pjeseve te kembimit te te gjitha llojeve si edhe kontroll te pergjithshem te gjithe mjeteve motorike. Ofrimi i sherbimit te lavazhit, larje e makines ne teresi me perdorjen e pajisjeve bashkekohore
Emërtime të tjera Tregtare: SHANSI GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/02/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative nr.8, Rruga "Ali Pashe Gucia", pallati "Glen & Xheis" shpk, kati i pare

Adresa:
1. Tirane, Rruga Gogo Nushi, ZK 8140, pjese e pasurise me nr.7/48/ND-N8

2. Tirane, Njesia Administrative nr. 2, Bulevardi Bajram Curri, ngjitur me Drejtorine e Pergjithshme te Policise, ZK nr. 8150 , Nr. i Pasurise 7/316- B

3. Tirane, Njesia Administrative nr. 8, Rruga "Ali Pashe Gucia", pallati "Glen & Xheis" shpk, kati - 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 137 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 188 267,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 001 233,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 477 356,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -858 191,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:304 841 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:303 888 705,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:102 188 563,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:42 681 175,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:12 854 579,00
Punuar Nga : A.Baja