Skip to content

BIO ITALIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-12 07:57:31
JSON

NIPT: L71427011V
Administrator: Pasquale Tramontano
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregeti me shumice e pakice mallra te ndryshme industriale bujqesore dhe blektorale,ushqimore ,materiale te ndertimit etj. Import -eksport, tregeti me shumice e pakice, te reja ose te perdorura , makineri ,fabrika , kombinate industriale, bujqesore,blektorale etj. Importeksport, tregtim me shumice e pakice, te reja ose te perdorura , te pjeseve te kembimit per makinerite, fabrikat, kombinatet etj qe sherbejne ne cdo fushe te tregtise se lejuar. Import eksport te karburanteve, etj. Prodhim, perpunim,ruatje, transportim, shperndarje si dhe te tregtim i produkte bujqesore dhe blegtorale ne gjendjen e tyre natyrore ose te perpunuara me pare. Grumbullim fruta - perime. Tregti me pakice dhe shumice te tyre. Import - eksport. Prodhim, perpunim,ruatje, transportim, shperndarje si dhe te tregtim i produkteve te ambalazhit ne material qelqi,druri, karton etj. Studime, projektime, zbatime ,konculenca ne fushen e industrise bujqesore dhe ne ngrtijen e plantacioneve me te gjitha llojet e frutave e perimeve.Mbjellje shtim perpunim e shfrytezim i te gjitha llojeve te frutave e perimeve. Prodhim i te gjitha nenprodukteve si lengje, salce, tul, etj qe perfitohen nga fruta perimet pas perpunimit te tyre . Import-Eksport, tregeti me shumice e pakice te:te te gjitha farerave te fruta perimeve; te te gjithe fidanave te fruta perimeve; te ila^eve qe luftojne semundjet e fruta perimeve; lengje te ndryshme fruta perimesh; te makinerive dhe te gjithe aksesoreve qe perdoren per prodhimin e lengjeve me fruta prodhime; si dhe te gjithe artikujve qe lejohen me ligj. Zhvillimin e strukturave me funksion prodhues te mbeshtetura nga programe kombetare apo nderkombetare investimesh, prodhimi, perpunimi dhe distribuimi i produkteve bujqesore e blektorale te ndryshme. Menaxhimi, blerja , marrja dhe dhenia me qira, ndertimi, si dhe shitja e pasurive te paluajtshme. Menaxhimi i bizneseve te ndryshem si bar kafe,restorante, pasticeri, markete ,supermarkete, etj Megjithate shoqeria ka te drejte qe te shtoje objektin e veprimtarise se saj me vendim te ortakut si dhe shoqeria mund te marre persiper perfaqesime, te hape agjensi te ngre filiale ne te gjithe vendin. Prodhimi, vete ose ne bashkepunim me persona te tjere, te produkteve ushqimore dhe jo- ushqimore me destinacion rishitjen brenda vendit si dhe /ose per eksportim.
Emërtime të tjera Tregtare: BIO ITALIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/02/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Ndre Mjeda, Ndertesa nr.31, Hyrja nr 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -105 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 671 712,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 551 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -414 857,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:682 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 928 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 134 220,00
Punuar Nga : A.Baja