Skip to content

Manchester Group
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-12 07:41:31
JSON

NIPT: L71427014A
Administrator: Michael Yiu Chung Stubbs
Objekti i Veprimtarisë: Tregti import export mallra te ndryshem,bizhuteri ,sherbime telekomunikacioni,transport mallrash,udhetaresh brenda e jashte vendit,agjenci udhetaresh.Aktivitet ne fushen e Akademive Sportive si dhe kjijimin e ekipeve te futbollit.Tregti import export mallra te ndryshem,bizhuteri ,sherbime telekomunikacioni,transport mallrash,udhetaresh brenda e jashte vendit,agjenci udhetaresh. Germime dheu,murature e beton,prodhim elemente inertegure.Ndertime civile,industriale,turistike deri ne e mbi 5 kate.Rikonstruksione ,ndertime banesa mbi 8 kate.Ndertimrruge te te gjitha kategorive punime mirmbajtje.Ndertim ura dhe vepra arti deri ne 10 dhe mbi 10 metra,punime karpentiere druri.Ndertim ujesjelleskanalizime,impiante vaditje,kullla uji sillosa.Instalimi i impianteve higjenike,kuzhina,lavanteri,hidrosanitare,materiale druri dhe xhami.Punime bojatisje ,hidroizolim etj.Projektime te objekteve civile, industriale turistike te te gjitha Uojeve,te rrugeve urave. Hoteleri turizem,agjensi turistike,udhetimesh ajrore,tokesore,detare.Agro biznes.Agjensi imobilare.Ndertime te ndryshme civile dhe ekonomike godina banimUndertime turisistike. Veprimtari ne fushen e 2 sherbimeve te telekomunikacionieve.Tregti me shumice e pakice si dhe ofrimi i sherbimeve te paisjeve te vezhgimit dhe sigurise.Projektim dhe instalim ne fushen e telekomunikacionit
Emërtime të tjera Tregtare: Manchester Group
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/02/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Britania e Madhe
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: F.K ELBASANI SH.A, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me 28/06/2002 me NIPT K42528205S me seli qendrore ne Elbasa, Stadiumi "Rruzhdi Bishuta". Aksioner i vetem shoqeria Manchester Group. Statusi i Shoqerise aktualisht Pezulluar. Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.05.2023
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 05/05/2023, me ane te Urdhërit Nr.88-14 Gj Regjistri, datë 04.05.2023, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “Halit Cani”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore subjekti “Manchester Group” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L71427014A.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Themistokli Gërmenji, Pallati i Firmës Mane TCI Ambasador 1, Zyra Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 03.10.2017
Kontrate Shitje Kuotash date 23.11.2017
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.05.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja