Skip to content

MORGAN GROUP LIMITED ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-12 07:22:27
JSON

NIPT: L71427018I
Administrator: King Muça (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Dhënia me qira e makinave, motorëve, minibus, autobus, jahte, mjete lundruese etj, si dhe te gjitha llojeve të tjera të mjeteve motorike, personave te trete. Tregtim, sherbim me qera, me drejtues mjeti, per çdo mjet të lëvizshëm të lejuar për qarkullim, sherbim taksi, sherbim urban, nderurban, nderkombetar, nderkontinental, etj. Agjenci per prerjen e siguracioneve te makinave dhe produkteve te agjencive te sigurimeve. Agjenci " Imobiliare ". Transport udhëtarësh e mallrash, kombëtar e ndërkombëtar, cargo etj. Kryerjen e sherbimeve, servisin etj, per riparimin e mjeteve motorike të të gjitha markave të shitura ose jo prej Shoqërisë. Krijimi i Agjencive Turistike, organizimi i guidave turistike brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Agjenci transporti ndërkombëtare udhëtarësh. Shitje dhe blerje automjetesh. Tregtim te artikujve te ndryshem. ImportExport, paisje elektrike dhe elektronike, elektro- shtëpiake, ushqimore, bujqësore dhe blektorale, veshmbathje, industriale, lende te para per industrine, materiale ndertimi dhe hidro-sanitare, pajisje zyrash dhe kancelari, pjese kembimi auto e makineri te cdo lloji, pajisje teknologjike, vajra lubrifikante, si dhe tregëtimi i tyre brenda dhe jashtë vendit, me shumice e pakice. Ne fushen e projektimeve te ndertimeve civile, industriale, prodhimin e materialeve inerte, prodhim elemente betoni e beton-arme, konsulencë në fushën e menaxhimit të investimeve dhe zbatim projektesh. Shpërndarje të çdo produkti që përmban kode (Karta me Parapagese). Servis pajisje elektronike dhe elektroshtepiake. Shperndarje dhe shitje te produkteve te telekomunikacionit.Transport të mallrave dhe të udhëtarëve urban, nderurban dhe nderkombetar. Spedicion te mallarave te import-eksportit. Tranzite ne territorin e Republikes se Shqiperise.Sistem shitjeje elektronik dhe transaksione financiare elektronike. Operacione blerjesh dhe shitjesh mbi pasuritë e luajtshme dhe te paluajtshme. Tregtim sisteme dhe pajisje elektronike GPS si dhe ofron sherbimin e monitorimit te automjeteve sipas sistemeve GPS. Instalime te sistemeve te matjes dhe sistemeve fiskale ne pikat e magazinave te lira doganore dhe pikat e shumicës së gazit të lëngshëm. Shoqeria kryen trajnime afat-shkurtra profesionale mbi fushat ku kjo shoqëri operon.Administrim dhe konsulence ne fushen e hotelerise, te restoranteve dhe bareve, perfshire ketu edhe hapjen e tyre ne te gjithe territorin e Shqiperise. Konsulence ne fushen juridike, tregtare dhe financiare. Aktivitetne fushen e publikimeve dhe reklamimit. Shitje me shumice dhe me pakice permes internetit, prodhim, import dhe tregetim te kompjuterave, programeve dhe paisjeve kompjuterike. Mirëmbajtje dhe përmirësim infrastructure kompiuterike dhe rrjetesh kompiuterike. Zhvillim të dekorit në mjedise urbane dhe punime restaurimi. Hapjen e qendrave dhe komplekseve sportive per argëtimin dhe çlodhjen e njerëzve, salla lojrash, salla per ushtrimin e forcës për femije dhe të rritur. Hapjen e qendrave estetike masazheve, kozmetike etj. Pajisje per zyra, motele, hotele, mobileri, kabina, dhe objekte druri, pajisje per bare, restorante dhe dyqane, ndërtimit dhe shfrytëzimit te distributoreve të karburanteve, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: MORGAN GROUP LIMITED ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/02/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 10.02.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Kalimi i Shoqerise ne Likuidim. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

II. Me date 24.12.2021, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Cregjistrim i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Kodra e Diellit", Rezidenca Kodra e Diellit, pallati 13, apartamenti 1, zona kadastrale 3292

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2023
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likuidim i Shoqerise date 10.02.2020
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrim i Shoqerise date 24.12.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2020-2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -125 006,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -398 716,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:68 000,00
Punuar Nga : A.Baja