Skip to content

H-GROUP ( ish "ERI BIO")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-12 08:39:31
JSON

NIPT: L71427501V
Administrator: Ermir Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me pakicë të artikujve të ndryshëm ushqimor dhe industrial. Furrë buke. Agjent i shoqërisë EasyPay shpk, institucion i parasë elektronike për kryerjen e shërbimeve që përfshijnë por nuk kufizohen në pagesa faturash, shitje të mallrave, shërbimeve të partnerëve të EasyPay, rimbushje elektronike, etj
Emërtime të tjera Tregtare: H-GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/02/2017
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 26.03.2018, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 08.02.2022, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Ishem, Rrotull, Objekt me nr. pasurie 232/8, Zona Kadastrale nr. 2375, Kati I

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2023
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja