Skip to content

SH & V
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-12 08:19:08
JSON

NIPT: L71427503O
Administrator: Fatjon Shani
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime marketingu online
Emërtime të tjera Tregtare: SH & V
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/02/2017
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 29.05.2019, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Përkohshëm i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Rruga Migjeni/ 3 godina ND, zona kadastrale nr.8514, nr.pasurie 3/517/ND-N4, volumi 36, faqja 122

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 111 685,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 175 064,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 076 758,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 484 620,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:20 757 799,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 577 596,00
Punuar Nga : A.Baja