Skip to content

TM Grup
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-12 09:48:07
JSON

NIPT: L71428033K
Administrator: Dashnor Memishi (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e tregtise, tregtim te artikujve te ndryshem ushqimore, me shumice dhe pakice, importeksport, distribucion, shperndarje te ketyre artikujve si dhe kryerjen e aktiviteteve te tjera tregtare ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Shoqëria mund te zhvilloje gjithashtu, çdo aktivitet tjetër plotësues e ndihmës, qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshëm për përmbushjen e objektit kryesor, duke përfshirë tregtimin e produkteve dhe kryerjen e shërbimeve të tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: TM Grup
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/02/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 14.11.2017, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Prishja e Shoqërisë. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

II. Me date 22.03.2019, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Cregjistrim i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Rruga Monun, Godina nr.18

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Dhurimi Kuotash date 28.07.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Likuidimi i Shoqerise date 14.11.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Cregjistrim i Shoqerise date 22.03.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja