Skip to content

ELS-ELO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-12 08:52:46
JSON

NIPT: L71428040Q
Administrator: Elsi Pecani
Objekti i Veprimtarisë: Blerjen, shitjen, tregetimin direkt dhe indirekt, edhe publikut, te produkteve dhe sherbimeve. duke perfshire nder te tjera, importin, eksportin e sendeve .Ushtrimin e aktivitetit ne fushen e Bar-Restoranteve. Menaxhimit dhe drejtimit te shoqerive te treta, konsulences te aktiviteteve te marketingut, planifikimit financiar, kontabel dhe strategjik. Kryerjen e koordinimit teknik. menaxhues dhe finaneiar te shoqerive ne te cilat zoteron pjesemarrje dhe ofrimin e sherbimeve ne favor te tyre. Kryerjen e te gjitha veprimtarive qe rezultojne te nevojshme ose te dobishme per realizimin e qellimeve te saj; per shembull, kryerjen e veprime me pasuri te paluajtshme, me pasuri te luajtshme, veprime tregetare, industriale dhe financiare .Marrjen pjese ne gara publike per te marre persiper menaxhimin e sherbimeve me interes ekonomik te pergjithshem ose aktivitete te tjera gjithsesi te dobishme per realizimin e objektit, si dhe cdo akt qe eshte gjithsesi i lidhur me objektin e Shoqerise .Ofrimin e bashkepunimit dhe pjesemarrjes ne shoqeri te tjera. konsorciume ose ndermarrje. vendase dhe te huaja, si dhe te themeloje shoqeri, me objekt te ngjashem. plotesues, ndihmes, analog ose te lidhur me te vetin ose me ate te shoqerive ne te* cilat zoteron pjesemarrje, ose edhe qe kane objekt te ndryshem, si direkt edhe indirekt, ne cfaredolloj forme, si dhe te menaxhoje keto pjesemarrje dhe/ose interesa me kusht qe ato te mos modifikojne thelbin e qellimeve te Shoqerise; Shoqeria jep garanci reale dhe/ose personale per detyrime te lidhura me realizimin e aktiviteteve te Shoqerise edhe ne favor te paleve te treta. Keto veprimtari synojne arritjen e objektivave te lartpermendura duke respektuar dhe ne perputhje me programet e veprimtarise ekonomike financiare te parashikuara nga ortaket e shoqerise. Shoqeria ka te drejte te zgjeroje aktivitetin e saj dhe ne drejtime te tjera ne perputhje me vendimet e marra nga ortaket e shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: ELS-ELO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/02/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr 10, Rruga Reshit Çollaku, Pallati Classic, kati 3, apartamenti nr 11

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja