Skip to content

EPTISA Servicios de Inginieria S.L.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 09:06:59
JSON

NIPT: L71730009K
Administrator: Dritan Dibra
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e çdo lloj veprimi ekonomik, financiar dhe tregtar, si dhe të pasurive të paluajtshme, duke përfshirë ato lidhur me menaxhimin, administrimin, shkrirjen dhe koncentrimin e kompanive, si dhe përgatitjen e shërbimeve rreth procedurave dhe negocimit te dokumentave. Promovimin dhe zbatimin e çdo lloj veprimtarie të pasurive të paluajtshme, urbanizimin, me qëllime industriale, tregtare dhe ndërtuese. Blerjen, abonimin, zoterimin, menaxhimin, administrimin, ndërrimin dhe shitjen e vlerave të pasurive të paluajtshme kombëtare dhe të huaja, me ose pa veprimtarinë e ndërmjetësve. Aktivitetet e parashikuar me Ligjin për Institucionet e Investimeve Kolektive, si dhe ajo që është rezervuar shprehimisht nga Ligji i Tregut të Këmbimit për Shkëmbim dhe Agjencive Broker janë të përjashtuara. Ndërtimi i të gjitha llojeve të veprave, tregtia me shumicë e pajisjeve dhe materialeve elektronike, shërbime teknike të inxhinierisë.
Emërtime të tjera Tregtare: EPTISA Servicios de Inginieria S.L.
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 30.05.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Spanje
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: EPTISA Servicios de Inginieria S.L, një shoqëri e krijuar më datë 23.05.2007, që funksionon sipas ligjeve të Spanjës, me numër identifikimi fiskal NIF: B85097962, me adresë në Calle Emilio Munoz Num 35, Madrid, e përfaqësuar nga Luis Villarroya Alonso (Sipas Çertifikatës së situatës së regjistrimit, Njësia e Menaxhimit të Kompanive të Mëdha Madrid, datë 27.03.2017)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Ndërtesa 28, Hyrja 9, Kati 5, Ap. 19, Kodi Postar 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2021
Certifikata e regjistrimit te shoqerise se huaj
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 28 607 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 295 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 984 188,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:103 260 254,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:54 347 662,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:24 582 036,00
Punuar Nga : A.Lala