Skip to content

Shkëlzen Bushgjokaj
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-15 14:36:21
JSON

NIPT: L72216031A
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Kancelari dhe sherbime interneti.Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqesor dhe blegtorale, paisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, konfeksione, metrazhe, lende kimike, pije alkolike, cigare etj. Prodhim dhe tregtim te artikujve te ndryshem mobilerie, dyer, dritare, artikuj duralumini, tregetim paisje zyre, kanceleri, paisje ventilimi dhe kondicionimi. Prodhim dhe tregtim materiale ndertimi. Tregtim paisje hidraulike, paisje hidrosanitare dhe aksesore te tyre. Import dhe tregetim me shumice e pakice te makinerive dhe paisjeve te ndryshme industriale, pjese kembimi per to. Import dhe tregtim me shumice e pakice te automjeteve te llojeve dhe tonazheve te ndryshme dhe pjeseve te kembimit per to, servis automjetesh. Agjensi udhetimesh turistike. Agjensi imobiliare. Agjensi shitje biletash te transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe pasagjeresh per vete dhe te tretet. Veprimtari hotelerie, Barkafe, restorant. Lavazh automjetesh. Servis per lyerje automjetesh. Mirmbajtje gjelbrimi dhe tregtim lulesh. Tregti rrobash dhe te gjitha produkteve. Tregtim gomash per automjete dhe gomisteri. Dhenie makinash me qera. Tregtimte detergjenteve dhe materialeve te pastrimit. Tregtim dhe shitje te veglave te punes. Regjistrim te dhenash. Rikontruksione te ndryshme objektesh, punime te ndryshme ndertimi.Pesticide,gelqere,pleh kimik e organik,ene kuzhine,Pelet.
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 16.10.2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Jordan Misja", Pallati me Zone Kadastrale 8330, Nr Pasurie 8/176-N117

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Punuar Nga : L.Kanani