Skip to content

BRUNNO GLOBAL MANPOWER& SUPPORT SERVICES LTD
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-25 11:07:28
JSON

NIPT: L72616408B
Administrator: Bledar Toska
Objekti i Veprimtarisë: Te furnizoje kompanite vendase dhe te huaja me fuqi punetore te fushave te ndryshme si punetore krahu, shofere te klasave te ndryshme, specialiste, minatore, specialiste pusesh nafte, specialist ne fushen e marrdhenieve me publikun, autoritetet publike dhe kompesimin e demeve ne fushen e marrdhenieve me publikun, inxhinere gjeologe, inxhiniere sizmike, specialist dhe inxhiniere ne fushen e mjedisit, teknike kabllosh dhe gjeofonesh, elektricitet dhe teknike ne fushen e elektricitetit, hidraulik dhe specialist ne fushen e ujesjellsave, specialiste ne fushe e eksplozivit dhe lendeve plasese, teknike saldatore, teknike dhe staf ndertimi, murator, bojaxhi, hekurthyes dhe teknike per punime me hekura, infermiere, doktore dhe staf teknike te ndihmes se shpejte, specialist ne mbrojtjen kundra zjarrit, perkthyes dhe jurist te fushave te ndryshme, punonjes sociale dhe psikologe. Kompania te ushtroje aktivitet tregtar ne fushen e konstruksionit dhe rikonstruksionit te rrugeve, urave, shkollave, kopshteve, cerdheve, qendra shendetsore si dhe objekteve te tjera publike. Te ushtroje aktivitet tregtar ne fushen e inerteve , ne hapjen e pikave te inerteve, shitjen dhe perpunimin e lendeve inerte, si gur, llac, rere, beton, zhavorr etj. Te ushtroje aktivitet tregtare ne fushen e makinerive te ndertimit. Te jap dhe marre me qera mjete dhe materiale ndertimi si skrepa, traktor, vinca, makina etj. Te ushtroje aktivitet tregtare ne fushen e pastrimit dhe gjelberimit te bimesise ne mbjelljen e pemeve. Te ushtroje aktivitet tregtare ne grumbullimin dhe depozitimin e mbetjeve te vajrave dhe produkteve te tjera, si dhe te mbetjes se produkteve te sektorit te naftes dhe gazit.Te ushtroje aktivitet tregtar ne fushen e lendeve drusore, mbjelljen, kultivimin dhe shitjen e tyre. Te ushtroje aktivitet tregtare ne fushen e bimeve te ndryshme medicinale mjekesore dhe frutore si dhe te tjera lloje qe nuk perfshihen ne keto kategori. Te ushtroje aktivitet ne mbjelljen kultivimin dhe shitjen e tyre. Te ushtroje aktivitete tregtare ne fushen e peshkimit ne kapjen, kultivimin dhe shitjen e llojeve te peshkut dhe produkteve te tjera ujore. Te ushtroje aktivitet ne kultivimin dhe tregtimin e kerpudhave. Te ushtroje aktivitet ne sportet e ndryshme te ligjshme. Te ushtroje aktivitet tregtar ne fushen e shitblerjes se automjeteve te ndryshme. Te ushtroje aktivitet tregtare ne fushen e veshjeve te trupit dhe te kembes si dhe ne fustane nuserie. Te ushtroje aktivitet ne tregtimin e pajisjeve te ndryshme elektronike. Te ushtroje aktivitet ne fushen e bujqesise dhe blegtorise. Te ushtroje aktivitet tregtare ne fushen e pijeve te ndryshme si vere, birre, pije alkolike dhe joalkolike. Te ushtroje aktivitet ne fushen e produkteve te kozmetikes. Kurse te formimit profesional. Aktivitet tregtar. Konsulence Iigjore. Perfaqesim ligjor ne te gjitha gjykatat e Shqiperise. Negocim ligjor. Perkthime. Nderjetesim ne tregun vendas dhe te huaj te punes. Agjensi punesimi. Trajnim i punonjesve lidhur me legjislacionin e pune edhe praktikat e punesimit. Komisione ndermjetesimi. Agjensi spedicionere. Konsulenece ne fushen hidrokarbure. Kurse te formimit profesional. Trajnime te shofereve lidhur me legjislacionin rrugor dhe sigurine teknike ne pune. Trajnime teorike dhe praktike. Agjensi publicitare dhe kryerje sondazesh. Tregti me shumice dhe pakice e vajrave lubrifikant flitrave, vegla pune, dhe baterive. Ndihme e pare mjekesore dhe transport me ambulance. Tregti me shumice dhe pakice e pajisjve kunder zjarrit dhe alarme te ndryshme. Sherbime transporti per lende plasese. Kompania te ushtroje aktivitet tregtar ne fushen sherbime rrobaqepesie, tregti me pakice e parfumeve, dhe metrazheve.
Emërtime të tjera Tregtare: B.G.M.S.S
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/02/2017
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 110 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
X.2.A - Ndërmjetësim në tregun e punës
Çështje Ligjore: I. Me date 27.02.2017, me vendim te ortakut te vetem te shoqerise, u vendos pushimi i perkohshem i aktivitetit nga data 27.02.2017-pa afat. Statusi i shoqerise ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

II. Me date 27.11.2021, me kerkese te ortakut te vetem, u vendos aktivizimi i aktivitetit. Statusi i shoqerise ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".
Ndryshime
Shënime: Me date 06.12.2021, me vendim te ortakut te vetem te shoqerise, u emerua Drejtues Teknik Z. Bledar Toska.


*Administratori dhe Drejtuesi Teknik eshte i njejte: Bledar Toska, i emeruar si drejtues teknik me date 06.12.2021.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier Lagjja 8 Shkurti, Rruga Mujo Ulqinaku, Rajoni nr 3.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 25.01.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Aksionerve, Zmadhim Kapitali date 14.01.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli