Skip to content

FAGEB KAVAJE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-16 08:12:38
JSON

NIPT: L73117801H
Administrator: Gentian Halili
Objekti i Veprimtarisë: Ofrim i rrjeteve te komunikimeve elektronike fikse ose te levizshme dhe faciliteteve shoqeruese. Ndertimi, posedimi, dhenia me qira dhe shrytezimi i rrjeteve te komunikimeve publike fikse dhe te levizshme dhe faciliteteve shoqeruese. Ofrim i sherbimeve te komunikimeve publike duke siguruar akses ten je operator i rrjetit te komunikimeve publike. Ofrim i sherbimeve elektronike universale. Importimi dhe eksportimi, tregtimi i pajisjeve te komunikimeve elektronike. Ofrim i sherbimeve te radio komunikimeve. Transmetimi i programeve te sherbimeve te radios dhe televizionit nepermjet nje antene tokesore, nje rrjeti te komunikimeve elektronike ose satelitore, ne forme te koduar ose jo,per tu marre nga publiku. Ofrim i sherbimeve te sigurise, duke pershire kamerat e sigurise dhe veprimtari te ngjashme. Import-eksporti i pajisjeve dhe materialeve apo artikujve te çdo lloji, tregtimi i te cilave nuk eshte i ndaluar me ligj. Çdo lloj veprimtarie tjeter e ligjshme sipas legjislacionin shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: FAGEB KAVAJE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/07/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Ne daten 05.10.2019, me vendim te ortakeve te shoqerise, u vendos pushimi i perkoheshem i aktivitetit te shoqerise pa afat nga data 11.10.2019. Statusi i shoqerise ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Kavaje Lagjja Sallbeg, Bulevardi Josif Budo, pallati me nr.127, kati i dyte

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 16.01.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli