Skip to content

LUXOR SECURITIES BROKER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-17 10:43:29
JSON

NIPT: L81717034T
Administrator: Taulant Asllani (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Blerja dhe shitja e titujve me porosi të klientit. Blerja dhe shitja e titujve në emër ose për llogari të vet. Administrimi i portofolit të titujve në emër të një klienti që është pronar i portofolit. Veprimtaria e zakonshme e agjentit emetues, ku përfshihen organizimi, përgatitja dhe zbatimi i nënshkrimit dhe i pagesës së titujve dhe ushtrimi i veprimtarive të tjera për emetuesin për emetimin e titujve, përgatitja për regjistrimin e titujve në një bursë dhe treg publik të rregulluar, duke përfshirë edhe hartimin e kërkesës për regjistrim, në emër të emetuesit. Financimi i një emetimi, ku përfshihen organizimi, përgatitja dhe zbatimi i emetimit të titujve për emetuesin dhe nënshkrimi e pagesa e lidhur me të e të gjithë titujve ose vetëm e atyre të panënshkruar, për shitje të mëtejshme investuesve të mundshëm. Veprimtaria e këshillimit për investime në tituj.
Emërtime të tjera Tregtare: LUXOR SECURITIES BROKER
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/05/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ilira Halilaj; Redvin Marku; Besnik Çerekja
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 30.08.2018, me vendim te asamblese se aksioneve, u vendos : Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 23.04.2019, me vendim te asamblese se aksioneve, u vendos : Prishja e Shoqerise dhe Kalimin e Shoqerise ne Likuidim. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

III. Me date 05.05.2021, me vendim te asamblese se aksioneve, u vendos : Cregjistrim i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar"

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi “Zogu i Parë”, Rruga “Abdi Kazani”, Qendra e Biznesit Tirana, Kati i dytë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.10.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Likuidim Shoqerie date 23.04.2019
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Cregjistrim Shoqerie date 05.05.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2018-2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -281 471,00
Punuar Nga : A.Baja