Skip to content

GAIA STRATEGIC PROJECTS AL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-27 08:46:31
JSON

NIPT: L81818016G
Administrator: Jonida Sinoimeri
Objekti i Veprimtarisë: Të kryejë, në Shqipëri ose kudo tjetër, e vetme ose bashkë me një ose më shumë persona të tjerë, shoqëri, entitiet\e, ose subjekte dhe organe të të gjitha llojeve, me biznesin e hotelerive të të gjitha llojeve, përfshirë këtu: dhoma hotelesh, apartamente shërbimesh, ambiente banketesh, konferencash, salla mbledhjesh, salla ceremonish, qendra kongresesh, galeri blerjesh, dyqane për shitje me pakiccë ose për ofrimin e shërbimeve, zyra, biblioteka, pishina, klube shëndeti, spa, qendra fitnesi, sallone bukurie, sallone, restorante, kafene, furra buke, taverna, pub-e, bare, klube nate, diskoteka, kazino, ofrues të shërbimit të autobusave, taksive dhe veturave, ofrues të kateringut, pastrimit, larjes së rrobave, ambiente argëtimit, vende parkimi, zyra mbështetëse, bashkë me të gjitha lehtësirat, pajisjet dhe ambientet që lidhen me to, dhe ato ambiente që mund të ofrohen në hotelet e të gjitha llojeve, dhe për marrjen në pronësi, blerjen, sigurimin, ngritjen, themelimin, ndërtimin, konfigurimin, mobilimin, përshtatjen, menaxhimin, aktivitetin franchise, drejtimin, përdorimin, mirëmbjatjen, operimin ose në të gjithat mënyrat dhe aspektet të trajtojë dhe të merret me hotelet e të gjitha llojeve që lidhen me to, përfshirë të gjitha tokat, ndërtesat, godinat, lehtësirat, pajisjet dhe ambientet që lidhen me to dhe të menaxhojë hotelet e të gjitha llojeve bashkë me të gjitha ambjentet dhe shtesat e nevojshme, si ato që janë edhe ato që nuk janë në pronësi të shoqërisë , dhe të ofrojë shërbime teknike, manaxheriale, këshilluese për këto, përfshirë në lidhje me ndërtimin dhe/ose funksionimin e hoteleve me të gjitha ambientet dhe shtesat e nevojshme, për të gjithë personat ose subjekte t dhe gjithashtu të merret me biznesin e ndërtuesve, zhvilluesve, rizhvilluesve, kontraktorëve, planifikuesve, arkitektëve, konsulentëve për rezidencat, apartamentet, shtëpitë e banimit, komplekset rezidenciale, banesat shumëkatëshe, rezidencat e shërbimit, rezidencat e markeve, zyrat, dyqanet, sallat e ekspozitave, qendrat e kongresit, qendrat e konferencave, auditoret, diskotekat, ambientet sportive dhe argëtuese dhe strukturat dhe pronat e të gjitha llojeve, tapi ose përshkrim për qëllime tregtare ose banimi me infrastrukturën dhe pajisjet e nevojshme, dhe për këto qëllime, si vetëm ashtu edhe bashkë me një ose më shumë persona të tjerë, entitete, ose organe të tjera, të blejë, të ketë në pronësi, marrë me qira ose të sigurojë ose të ketë të drejta në forma të tjera për tokat ose ndërtesat në tapi ose me përshkrim kudo ku ndodhet, ose të drejta ose interesa për to ose të lidhura me to, për të përgatitur vendet e ndërtimit dhe për të ndërtuar, rindërtuar, kampionuar, rinovuar, zhvilluar, ndryshuar, përmirësuar, dekoruar, mobiluar, përdorur, menaxhuar dhe mirëmbajtur këto prona, si vetëm ashtu edhe bashkë me një ose më shumë persona të tjerë, dhe si nën markën e vet dhe/ose makën e një ose më shumë personave, dhe të japë me qira, shesë, licensojë, dhe të merret ose të vendosë për të në bazë të pronësisë, pagesave me këste, licensës, ose qirasë dhe në baza të tjera dhe t’i transferojë këto prona ose të drejta mbi to shoqërive bashkëpunuese, kompanive me përgjegjësi të kufizuar, organeve të korporatave, ortakëve, shoqatave të personave ose individëve, ose çdo personi ose subjekti, sipas rastit, dhe të promovojë, operojë, mirëmbajë, menaxhojë, tregtojë, hyjë në marrëveshje për licensimin e markës, të ofrojë shërbime konsulence, teknike, operacionale dhe menaxhuese, shërbime për menaxhimin e ambienteve, për mikpritjen, pastërtinë, dhe shërbime të tjera, për çdo person ose subjekt, në lidhje me projektet rezidenciale ose tregtare, pronat e paluajtshme, dhe asete të tjera të pasurive të paluajtshme, të merret me biznesin si tregtues, importues dhe eksportues dhe të ketë rolin ose të veprojë si agjent blerës, shitës ose komisioni oe ndërlidhës për të gjitha llojet e mallrave, artikujve, produkteve, dhe të gjitha llojet e tokave, ndërtesave dhe strukturave; dhe të nënshkruajë marrëveshje licensimi, brokerimi, komisionimi, teknike, bashkëpunimi biznesi ose financiare me cilëndo palë që lidhet me të.
Emërtime të tjera Tregtare: GAIA STRATEGIC PROJECTS AL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13/06/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 01.12.2020, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pezullim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Thoma Koxhaj, Pallati Çabej, Shk.3, K8, Ap.30

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.10.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja