Skip to content

SPORT BET 24
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-16 10:20:44
JSON

NIPT: L82023007K
Administrator: Irsida Gjino (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Organizimin dhe Zhvillimin e Lojrave te Fatit te Kategorise "Basteve Sportive", te parashikuara ne Ligjin Nr.155/2015 dt. 21.12.2015 "Per Lojerat e Fatit ne Republiken e Shqiperise" si dhe çdo lloj veprimtarie tjeter te lidhur me lojerat e basteve sportive, perfshire por pa u kufizuar ne baste sportive online, krijimin dhe menaxhimin e programve te lojes se basteve, distribucion dhe marketim ne pale te treta te programeve ndihmese te basteve sportive dhe çdo lloj veprimtarie tjeter tregtare te lidhur apo ne funksion te ushtrimit te veprimtarise se lojrave te fatit ne kategorine baste sportive. Shoqeria mund te kryeje edhe cdo lloj aktiviteti tjeter qe ka lidhje te mjaftueshme me objektin e aktivitetit te saj, qe konsiderohet i dobishem per permbushjen e aktivitetit te saj dhe qe nuk eshte i ndaluar nga ligji shqipetar ne fuqi duke realizuar per qellime te saj edhe import- eksport te cfaredolloj produkti qe lidhet me aktivitetin e shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: SPORT BET 24
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/08/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 000 000,00
Numri i pjesëve: 20 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Andi Mërtiri; Ervis Fuçia; Dorian Kashuri
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 25.10.2018, me vendim te akisonerit te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 28.12.2018, me vendim te akisonerit te vetem, u vendos: Fillimi i Proçedurës së Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

III. Me date 11.09.2019, me vendim te akisonerit te vetem, u vendos: Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar"

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Administrative Nr.5, Rruga Prokop Mima, Pallati Pajtoni, Kati i 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.11.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Aksionerit te Vetem, Likuidim Shoqerie date 28.12.2018
Vendim i Aksionerit te Vetem, Cregjistrim Shoqerie date 11.09.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -75 068,00
Punuar Nga : A.Baja