Skip to content

IMPERIUM INVEST ( ish "ROYAL EAGLE CASINO")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-12-06 11:14:52
JSON

NIPT: L82127027B
Administrator: Rovena Zahiri
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimi i veprimtarive private tregtare ne fushen e ndertimeve te ndryshme me karakter turistik, industrial, social, ndertim banesash, etj. Gjithashtu, objekt i veprimtarise se saj do te jene: veprimtari tregtare te import eksportit, te turizmit; veprimtari ndertuese, administruese, menaxhuese te nje hoteli turistik te nje nivelite larte si dhe te hoteleve te tjera ne te ardhmen sipas marreveshjeve e interesit per cdo rast te vecante; veprimtari ndertimore objektesh social-kulturore; veprimtari tregtare lidhur me pronesi te paluajtshme ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi; veprimtari te ndryshme tregtare te shitjes, qiradhenies e qiramarrjes, pjesemarrjes ne shoqeri te tjera tregtare-krijimit te shoqerive te tjera;veprime agjenti,ndermjetesimi e spedicioneri; veprimtari akomodimi turistik,agjensi udhetimesh turistike, aktivitet transportI.
Emërtime të tjera Tregtare: IMPERIUM INVEST
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 27/09/2018
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: WSI, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L32301006L me seli qendrore ne Tirane, Njesia administrative nr.5, rruga Emin Duraku, Pallati Binjakët dhe administratore Vanessa Hoçuk Sinani & ortak i vetem shoqeria gjermane SIG Holding GmbH. Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.12.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 18.06.2021, terhequr nga QKB date 06.12.2022, Pronaret perfitues te subjektit IMPERIUM INVEST ( ish "ROYAL EAGLE CASINO"), zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Bledar Sinani , shtetas gjerman, i datelindjes 1971, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme WSI, ndersa shoqeria WSI zoteron 100% te kapitalit tek IMPERIUM INVEST ( ish "ROYAL EAGLE CASINO"). Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 27.092018.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Rovena Zahiri; Vasilika Sterjo; Elbareta Ramolli
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Brigada VIII''. Ndertesa Nr.6, Hyrja 7, Ap.1, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.12.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 06.12.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -523 349,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -499 104,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -814 166,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:27 551,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 187,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 298,00
Punuar Nga : A.Baja