Skip to content

SOKOL-ALB
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-12-16 11:44:32
JSON

NIPT: L82309019S
Administrator: Sokol Haxhiaj
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit Shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise, duke perfshire por pa u kufizuar ne: Konsulence teknike ne fushen e Industrise mekanike, furnizim te pajisjeve mekanike perpunuese, montim e trainim i personelit, asistence teknike ne vijimesi, per ngritjen e modernizimin e standarteve teknologjike te kompanive Shqiptare. Konsulence tekniko-ligjoreekonomike ne fushen e industrise se rende si dhe operim e mirembajtje te impianteve te ndryshme per prodhimet e Industrise vendase. Per te realizuar objektin e aktivitetit te saj, Shoqeria mund te veproje ne Shqiperi dhe jashte, dhe te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem, te lidhur, instrumental, te perafert, elementar, ose sidoqofte te dobishem, per shembull: Te ofroje garanci reale dhe/ose personale si per detyrime te vetat, ashtu edhe per te tretet. Te marre persiper, te lejoje dhe te heqe dore nga pjesemarrje direkte ose indirekte ne shoqeri te tjera dhe ndermarrje, si Shqiptare ashtu edhe te huaja, qe kryejne veprimtarine e tyre ana tyre, me qellim qe te lehtesojne realizimin e objektit social; Veprimtari tregtare dhe industriale, import dhe eksport te mirash, sherbimesh dhe produktesh;
Emërtime të tjera Tregtare: SOKOL-ALB
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31/10/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Him Kolli, Ald 2, Shkalla 2, Apartamenti 23

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.12.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja