Skip to content

Adrijana Luzi
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2022-01-14 15:48:03
JSON

NIPT: L82406043C
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime financiare, Sherbime marketingu, sherbime IT. Mirmbajtje te paisjeve elektronike. Kompletim te ambjenteve te ndryshme dhe objekteve te rendesise se vecante me fikse zjarri, sistem hidrik zjarrfikes te brendshem dhe te jashtem, sistem sprinkler me uje dhe shkume , sisteme automatike shuares me gaze te pa djegshem, sisteme automatike shuares me puder, Co2, Shkume. Buton alarm zjarri, sinjalizues zanor dhe pamor, dyer anti panik dhe anti zjarr. Detektore tymi, Detektore nxehtesie, Detektore gazi dhe te gjithe Detektoret qe jane ne funksion te parandalimit te zjarreve te mundshem ne objekte te ndryshme . Sinjalistike treguese fosforeshente, reflektuese dhe me ndricim per mjetet dhe sistemet e mbrojtjes nga zjarri, rruget e evakuimit dhe mjete te tjera ne raste emergjencash. Sherbim, kolaudim, rimbushje, rikarikim dhe shitje te fikseve te zjarrit dhe te te gjithe aksesoreve te nevojshem sipas normave dhe standarteve Europiane. Shitje materialesh ndertimi anti zjarr. Shitje te bojes anti zjarr. Shitje dhe tregtim te uniformave te ndryshme te punes dhe veshjeve te mbrojtjes ne pune , doreza, maska, helmeta, syze mbrojtese, kepuce pune, rripa sigurimi dhe pajisje te tjera ne funksion te sigurise ne pune. Inspektimin e vendit te ngjarjes ne objektet ku ka rene zjarri, hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena , hartimi dhe pergatitja e projekteve te mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi te ndertesave te cdo lloji , pergatitja e planeve te evakuimit, pergatitja e dokumentacionit per marrjen e certifikates se zjarrit, trajnime te skuadrave te emergjencave per mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimi , trajnim i personave ne objekte shteterore dhe 2 private ne lidhje me mbrojtjen nga zjarri dhe evakuimin. Certifikim per mbrojtjen nga zjarri te personave dhe objekteve te ndryshem. Kolaudim objektesh per masat e marra per Mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimi. Certifikim i sistemeve te ndryshme te mbrojtjes nga zjarri.Tregtim pjese kembimi, materiale te ndryshme sherbimi, kancelari, lodra, veshje, detergjent, bebelina, riparirim objektesh, materiale ndertimi, lyerje objekti, lyerje fasade, lyerje kanjgjellash, saldime, hidrosanitare, materiale teknologjike, punime druri dhe xhami, materiale te buta, materiale elektrike, materiale hidraulike, sherbime elektrike , sherbime hidraulike, mirembajtje objektes, mirmbajtje paisjesh te ndryshme, paisje zyrash, kompjutera, printera, tonera, mallra ushqimore ushqimor etj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/12/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 06.01.2020, subjekti c’regjistrohet nga regjistri tregtar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar YZBERISH Lagjja Yberisht, Rruga ''Teodor Keko'', Ambienti me Nr.Pasurie 315/546, Zona Kadastrale 3866

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.01.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Punuar Nga : A.Lala