Skip to content

VASILLAQ NASTO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-20 12:50:19
JSON

NIPT: L82729603T
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim dhe projektim I veprave civile, industriale, turistike dhe bujqesore. Restaurimi I objekteve te ndryshme. Mbikqyrje dhe koalidim i punimeve te zbatimit. Prodhimi dhe tregtimi I materialeve ndertimore, grumbullimi, transportimi dhe perpunimi I mbetjeve urbane. Sherbim ekspertize dhe / ose profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis. Punime topogjeodezike dhe mirembajtje te rrjeteve hidraulike (furnizim me uje, ngrohje e ventilim) dhe rrjeteve elektrike ne godina.
Emërtime të tjera Tregtare: Vasillaq Nasto
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 29.03.2018
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 29.03.2018, u pezullua aktiviteti i personit fizik për një periudhë të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 03.04.2018, u riaktivizua veprimtaria e personit fizik. Statusi ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III.Me date 09.09.2021, eshte ndryshuar statusi i subjektit nga aktiv ne te çregjistruar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, Lagjja "18 Shtatori", rruga "Zeman Haska", godine 3-kateshe, kati i pare, nr.109/2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Punuar Nga : L.Kanani