Skip to content

Marsel Kikino
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-18 07:37:34
JSON

NIPT: L83020601I
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregti e pergjithshme, artikuj industrial dhe hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, paisje zyre, kancelari, shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje fotokopje, printera, kompjutera, fax, kondicioner. Tregtia e artikujve ushqimore me origjine shtazore dhe bimore, tregtim i fara fidaneve dhe i P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim. Sherbime ne fushen e ndertimit. Organizim eventesh (konferenca, seminare). Organizim udhetimesh turistike. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave lubrifikante, gaz per gatim dhe gomash per automjete. Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Shitja e baterive te automjeteve. Tregtim fruta-perime. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi. Ndertime civile dhe shteterore. Tregtim i artikujve ushqimore blektorale. Import te artikujve elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera per printera, fotokopje, dhe per fakse), elektrik, industrial, hidraulike, paisje zyre dhe kancelarie. Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh me shumice dhe me pakice. Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te kozmetikes. Import te materialeve sportive si dhe veshjeve te ndryshme. Import dhe tregtim me shumice dhe me pakice te detergjenteve, materialeve te pastrimit. Sherbime printimi dhe fotokopje. Gjenerator dhe material motorike dhe vegla te tjera motorike. Tregtim I aparateve te matesave te ujit dhe atyre elektrik. Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore. Kalibrim kamerash, kolaudim kamerash, servis kamerash, instalim kamerash, mirembajtje sistemesh per kamera dhe shit-blerje kamerash.
Emërtime të tjera Tregtare: Marsel Kikino
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 20/06/2018
Rrethi: Gjirokaster
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 31.12.2020, u pushua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi i shoqerise ndryshon nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, Lagjja 18 Shtatori, rruga Veli Harshova, objekti nr.71

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 18.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Punuar Nga : A.Lala