Skip to content

HBP SERVICES ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-28 12:53:37
JSON

NIPT: L83022401G
Administrator: Ding Nan
Objekti i Veprimtarisë: Projekte ECP per fusha gazi dhe nafte. Projektimi i teknologjive te gazit dhe naftes. Projektimi i pajisjeve te gazit dhe naftes.Importi dhe tregtimi i pajisjve te gazit dhe naftes dhe pjeseve te kembimit. Sherbimi i pastrimit te cisternave te naftes. Sherbimi I trajtimit te ujit. Importi dhe eksporti, perfshire tregtine me klering. Aktivitete te tjera te lejuara ne Republiken e Shqiperise.
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 10/06/2018
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kine
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED, shoqeria eshte regjistruar ne Hong Kong, Kine ne perputhje me Ligjin e Shoqerive si dhe ne perputhje me ligjet e Hong Kongut, me Certifikate Regjistrimi nr. 1271924 me adrese ne 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place Central Hong Kong, perfaqesuar nga Huang Hao, perfaqesuesi ligjor sherben si Drejtor Ekzekutiv. Sipas Vendimit te Drejtoreve, Hapje Dege date 10.06.2018

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 28.04.2023.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 20/09/2022, Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Rruga "Lagjja 1 Maji", Hyrja 1, Apartamenti Nr.4, ZK. 8531, Nr. Pasurise 5/419+1-4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.04.2023
Vendim i Drejtoreve, Hapje Dege date 10.06.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 28.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 648 031,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:9 103 351,00
Punuar Nga : A.Baja