Skip to content

AutoPjesë Partner
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-23 14:25:52
JSON

NIPT: L84004203O
Administrator: Fatmir Rexhaj
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport i pjeseve te kembimit dhe aksesoreve te automjeteve, vajrave lubrifikante per automjete, tregtim me shumice dhe pakice te pjeseve te kembimit dhe aksesoreve te automjeteve te te gjitha llojeve, tregtim me shumice dhe pakice te vajrave lubrifikante per automjete, ne dyqane te specializuara. Shitja me shumice dhe pakice e paisjeve dhe veglave (mjeteve) te punes per autoservise
Emërtime të tjera Tregtare: AutoPjesë Partner
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/03/2018
Rrethi: Kruje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 24 737 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: AutoPjesë Partner., shoqeri me pergjegjesi te kufizuar Kosovare, e themeluar me 23/02/2006, regjistruar ne Kosove, me adrese Prizren, Korishë dhe numri unik identifikues 810600751, numri i biznesit 70335965. Ortaket e shoqerise jane Raif Rexhaj me 51% te kapitalit; Fadil Rexhaj me 29% te kapitalit dhe Fatmir Rexhaj me 20% te kapitalit. Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit Tregtar Kosovar, date 23.09.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 17.06.2021, terhequr nga QKB date 23.09.2022, Pronaret perfitues te subjektit AutoPjesë Partner, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Raif Rexhaj , shtetas gjerman, i datelindjes 1978, pronar perfitues per 51% te kapitalit, pasi zoteron 51% te kapitalit te shoqerise meme AUTOPJESE PARTNER. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.03.2018.

Fadil Rexhaj , shtetas gjerman, i datelindjes 1975, pronar perfitues per 29% te kapitalit, pasi zoteron 29% te kapitalit te shoqerise meme AUTOPJESE PARTNER. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.03.2018.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Minire Rexhaj; Arianit Kabashi; Fadil Rexhaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Kruje, Thumane, Borizane, Autoveture Tip Opel Astra me targa AB 246 DJ

Kruje, Thumane, Borizane, Autoveture Tip Volkswagen Caddy me targa AB 912 GL

Kruje, Thumane, Borizane, Autoveture Tip OPEL COMBO me targa AA 286 ZZ

Kruje, Thumane, Fushe Thumane Autoveture tip Opel Corsa me targe AB 668 CL

Kruje, Fushe Kruje, Derven, Autoveture tip Opel Astra me targe AA 312 PY

Kruje, Thumane, Borizane, Autoveture Tip OPEL ASTRA me targa AA795 ZZ

Kruje, Thumane, Borizane, Autoveturë Tip OPEL Combo me Targë AA 931 UL

Kruje, Thumane, Borizane, Furgon Tip OPEL Movano me Targë AA 869 TV

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
VII.3.B.3 - Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kruje, Thumane, Borizane, Fshati Derven, Rruga Vllazënia nr.5

Adresa:
1. Tirane, Rruga Aleksander Moisiu, zona kadastrale 8120, me numer pasurie 5/359 - Nr. 26

2. Tirane, Kashar, Lagjja Yzberisht, zona kadastrale nr. 3866 ,me numër pasurie 218/15/ND-2

3. Kruje, Thumane, Borizane, Qarku Durrës, Borizanë, Rruga Vllaznia Nr.5, Fshati Derven

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.09.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar Kosovar date 23.09.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 23.09.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Aksionerit te Vetem, Zmadhim Kapitali te Shlyer date 21.12.2018
Vendim i Aksionerit te Vetem, Zmadhim Kapitali date 10.12.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 12 620 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 924 711,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 179 568,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 641 087,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:84 842 925,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:44 829 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:27 817 477,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 855 367,00
Punuar Nga : A.Baja