Skip to content

Albert Gjaci
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-08-05 09:41:47
JSON

NIPT: L88716001G
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim dhe perpunim lende drusore.Shfrytezim pyjesh , transport e tregtim te lendes drusore . Punime ndertimi ,germime dhe punime rrugesh .Punime hidraulike e gjenerike dhe te tjera punime .Sherbime me karrotrec brenda e jashte vendit .Transport Nderkombetare mallrash per te tretet dhe me qera.
Emërtime të tjera Tregtare: GJACI-A
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 16/01/2018
Rrethi: Lezhe
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Lezhe, Fan ZALL-XHUXHE Karrotrec tipi "BENZ", me targa AB175AF 4604
Lezhe, Fan ZALL-XHUXHE Karrotrec tipi "BENZ", me targa AA140HE; 4604
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Çështje Ligjore: I. Me date 19.04.2018, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi kaloi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 09.10.2018, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi u kthye ne “Aktvi”.

III. Me date 14.06.2019, u pushua perkohesisht aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi ndryshoi ne “Pezulluar”.

IV. Me date 10.10.2019, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi i shoqerise u kthye ne “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Fan ZALL-XHUXHE, Lagjja Qender- Fan, Rruga Kryesore, Ndertese ne zonen kadastrale nr.3883, numri i pasurise 177

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 05.08.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Punuar Nga : A.Lala