Skip to content

BLOOM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2019-05-11 11:28:01
JSON

NIPT: L91307029O
Administrator: Laureta Sulaj
Objekti i Veprimtarisë: Objekti kryesor i Shoqërisë do të përfshijë, por nuk do të kufizohet vetem në veprimtaritë e mëposhtme: Në fushën e transportit. Me këtë qëllim Shoqëria mund të operojë në Shqipëri ashtu dhe jashtë saj. Shoqëria mund të operojë përmes shoqërive pjesëmarrëse, ose të kontrolluara. Në fushën e tregtimit me pakicë të karburanteve dhe lubrifikantëve. Shoqëria mund në rrugë të instrumentalizuar, të kryejë çdo operacion tregtar, ndërtimor, imobiliar e bankar (duke futur edhe aktivitetin e ndërmjetësimit, veprimeve financiare e mbledhjen e kursimeve të publikut) mundet gjithashtu të marrë kredi, gjithmonë të garantuara, të japë garanci (duke futur besushmërinë dhe impenjimin) edhe në favor të të tretëve si dhe të marrë përsipër pjesëmarrjen dhe interesimin në shoqëri të tjera ose ndërmarrje që kanë të njëjtin objekt. Import-export, transport, tregtim me pakicë i naftës bruto, gazit natyror, gazit të lëngshëm, i nënprodukteve të përpunuara të naftës si benzinë, bitum, solar, benzinë avionash, gazoil, vajguri ndriçues, squfur, vajra lubrifikantë etj. Import-export, tregtim me shumicë të lëndëve të para, makineri, produkte të fushës së industrisë mekanike, elektrike, ndërtimit, kimike, ushqimore etj. Investitor në fushën e ndërtimeve publike, shtetërore, civile etj. Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike.Tregtim të artikujve të ndryshëm me pakicë e shumicë, industriale e ushqimore, bujqësore, blegtorale, fruta-perimeve, lëngjeve të frutave, pijeve alkolike, ujit - si dhe eksporti i tyre. Tregtim materiale ndërtimi, inerte, rërë, mermer, etj. Tregtim makineri e pjesë këmbimi për llojet e ndryshme të makinerive. Prodhim materiale ndërtimi. Agjensi udhëtimesh, shitje bileta avioni e traget. transport mallrash e pasagjerësh brenda dhe jashtë vendit, hoteleri. Ndërtim dhe menaxhim i objekteve turistike. Menaxhim i fushave të golfit. Agjensi turistike. Agjensi imobiliare. Kryerje analizash laboratorike të materialeve të ndërtimit. Ndërtime rrugore, ndërtime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile. Ndërtimin e rrjeteve inxhinierike. Zhvillimin e veprimtarisë minerare me punime sipërfaqësore dhe nëntokësore. Projektim, zbatim, mirëmbajtje periodike, riparim dhe rehabilitim në fushën e automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si: Sisteme, impiante, linja të trajtimit të mbetjeve; sistemime, impiante, linja komandimi për HEC- e, centrale, nënstacione TN, TM, TU; sistemime, impiante, linja në mjete të rënda transporti, paisje ulëse - ngritese si ashensorë, vinça mobil portual dhe civil, vinça elektrike portual dhe civil; sisteme, impiante, linja automatizimi në industri; sisteme, impiante, linja, kapanone të lidhura me prodhimin;, sisteme, impiante, linja të ftohjes dhe të ngrohjes ( kondicionimit ). Ndërtimin, istalimin, menaxhimin e njësive të shpërndarjes dhe shitjes (kioska, tezga, dyqane etj) së gazetave, revistave e të tjera si këto. Shërbimin e mirëmbajtjes për njësite e mësipërme; Ndërtimin, instalimin, menaxhimin e mbajtësve të reklamave të ndryshme të çdo lloji që mund të fiksohen në to (panele mbeshtetese te vendosura ne rruge ose ndertesa); Importin eksportin e njësive të shpërndarjes si dhe shitjes së gazetave, revistave e të tjera si këto si dhe mbajtësve të reklamave të ndryshme. Shoqëria mund të angazhohet gjithashtu në çfarëdo lloj aktiviteti tjetër që nuk ndalohet me ligj.
Emërtime të tjera Tregtare: BLOOM
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.01.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia bashkiake nr.10, Rruga "Reshit Çollaku", Pallati Shallvare nr.4, Kati 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (29.03.2019)
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala