Skip to content

INNOVAWAY SPA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 08:09:24
JSON

NIPT: L91316043C
Administrator: Emiliano Abbatangelo
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime mbështetëse në fushën e studimit të kontrollit të sistemeve dhe të qarkullimit të informacioneve brenda tyre dhe në fushën aplikative shumëgjuhëshe nga larg dhe onsite (Help Desk dhe Service Desk). Shërbime të menaxhimit të infrastrukturave të përpunimit të të dhënave dhe të aplikacioneve përkatës software. Konsulencë në fushën informatike lidhur me studimin e kontrollit të sistemeve dhe të qarkullimit të informacioneve brenda tyre dhe të zhvillimit të të software aplikative. Kërkim dhe përzgjedhje personeli të specializuar, si edhe zhvillim kursesh formimi dhe përditësimi teknik për llogari të të tretëve. Zhvillim programesh kërkimi dhe/ose inovacioni mbi çështje me interes të përgjithshëm të inkuadruar në kuadër të programeve institucionale dhe mbi teknologji të veçanta me interes të posaçëm nga ana e firmave përdoruese. Projektim, zhvillim, mirëmbajtje dhe shërbim menaxhimi dhe mbështetjeje të paketave të software aplikative. Projekti, realizimi, shitje dhe mirëmbajtje kursesh formues edhe nëpërmjet mjeteve të e-learnign on-line dhe off-line. Projektim, realizim, shitje dhe mirëmbajtje aparatesh elektronike dhe informatike. Projektim, realizim, shitje dhe mirëmbajtje impiantesh të kontrollit video, sigurisë, atyre kundër hyrjes, kundër vjedhjes, të kontrollit të hyrjeve, përfshirë këtu ata me njohjen e targave të automjeteve, dhe salla operative përkatëse kontrolli. Menaxhim i sistemeve të BPO (Business Process Outsourcing), si shërbime Front Office dhe Back Office për llogari të shoqërive të treta. Marrje porosish nga klientë të tretë me objekt aktivitetin e verifikimit, inspektimit dhe kontrollit të impianteve termike dhe të impianteve me gaz në bazë të legjislacionit në fuqi, si edhe të çertifikimit energjitik të ndërtesave; gjithçka nëpërmjet "teknikave të autorizuara", duke nënkuptuar si të tillë profesionistë të regjistruar në urdhërat dhe dhomat profesionale të aftësuar për ushtrimin e profesionit lidhur me projektimin e ndërtesave dhe impianteve dhe, së dyti - natyrisht - dhe në kufijtë e parashikuar nga dispozitat përkatëse në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: INNOVAWAY SPA
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 16.01.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: INNOVAWAY, një shoqëri aksionere e themeluar më datë 04.12.1997 sipas ligjeve të Republikës italiane, me Kod fiskal dhe numër regjistrimi 07145740630, me adresë në Napoli, Via Giovanni Porzio C. Dir. Male IS.G/1 CAP 80143, me aministrator Antonio Giacomini (Sipas Ekstraktit të Regjistrit të Kompanive, Dhoma e Tregtisë, Industrisë, Artizanatit dhe Bujqësisë, Napoli, datë 12.12.2018)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 413120 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 07.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, rruga Muhamet Gjollesha, godina ''Qendra Tregtare Ring'', Shkalla 2, kati 6, apartamenti 6

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (08.04.2019)
Statuti I shoqerise se huaj
Ekstraktit të Regjistrit të Kompanive Napoli 12.12.2018
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala