Skip to content

Sos Broker srl
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 08:11:26
JSON

NIPT: L91331019M
Administrator: Xhorxh Borshi
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari të shitjes dhe asistencës telefonike
Emërtime të tjera Tregtare: Sos Broker srl
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 31.01.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: SOS BROKER SRL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me kod fiskal nr. regj. Shoqërive 08261440963, regjistruar në Regjistrin e Shoqërive të Milano-s Nr. R.E.A 2013494, me seli në Milano, Corso Buenos Aires 54, e përfaqësuar nga Pastori Italo (Sipas vendimit të asamblesë datë 27.07.2018, të dorëzuar në QKB)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 10000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, nr 50

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (25.04.2019)
Akti I themelimit te shoqerise se huaj
Vendimi i asamblese per hapjen e deges ne Shqiperi, date 27.07.2018
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A. Lala