Skip to content

ENERG COMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-12-25 13:52:29
JSON

NIPT: L91405045M
Administrator: Bekim Halilaj
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të kryejë çdo aktivitet e veprimtari të lejuar nga ligji, përfshirë por pa u kufizuar në aktivitetet e importit, eksportit, tregtimit, perpunimit, shitjes dhe blerjes me pakicë e shumicë të naftës dhe nënprodukteve të saj, përfshirë lubrifikantët, magazinim dhe ruajtjen e naftës dhe nënprodukteve të saj, transportin e naftës dhe nënprodukteve të saj në të gjitha rrugët e mundshme dhe duke përdorur mjetet e saj ose të të tretëve, marrja me qira në përdorim apo në çdo formë tjetër e objekteve për aktivitetet e sipërpërmendura si edhe çdo veprimtari e aktivitet tjetër të lejuar nga ligji në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari tjetër plotësuese, të lidhur, ndihmëse apo të dobishme për realizimin e objektit të saj, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Shoqëria mund të bashkëpunojë, themelojë apo zotërojë pjesemarrje në shoqëri të tjera, drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë, me qëllim realizimin e objektit të saj të veprimtarisë. Në funksion të ushtrimit të aktivitetit të saj. Shoqëria mund të kryejë transaksione financiare, veprime me pasuritë të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe të garantojë detyrimet e veta apo ato të palëve të treta, duke garantuar përmbushjen e detyrimeve me pasuritë e saj dhe duke vendosur çdo barrë të nevojshme për këtë qëllim, në përputhje me ligjin.
Emërtime të tjera Tregtare: ENERG COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 04.02.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 350
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Benar Halilaj, Bekim Halilaj, Astrit Muja
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Don Bosko, përballë Kishës Katolike, pallati Aurora, kati I

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.11.2019
Statuti i shoqerise
Kontrate dhurimi aksionesh 13.09.2019
Kontrate dhurimi aksionesh 13.02.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala