Skip to content

RAJAN 2007
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-12-25 13:52:29
JSON

NIPT: L91419503A
Administrator: Luljeta Berisha
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të hidrokarbureve, naftës, gazit, nënproduktet e tyre, vajra lubrifikantë, import-eksport dhe tregtia me shumicë e tyre, transport kombëtar e ndërkombater i tyre. Import, eksport dhe tregti me pakicë dhe shumicë e pjesëve të këmbimit, mjeteve dhe teknologjisë për ushtrimin e veprimtarisë në fushën e hidrokarbureve, instalimin dhe shfrytëzimin e impianteve, reparteve, stacioneve, mjete të transportit të hidrokarbureve, depozita, cisterna, asistencë teknike ndërtimin dhe vënien në përdorim të depove hidrokarbure, rezervuarëve të linjave dhe pikave të shitjes së tyre etj. Veprimtari transporti i naftës bruto dhe gazit natyror. Rigjenerim i vajrave lubrifikantë dhe ngritja e impianteve të trajtimit të tyre. Shoqëria do të kryejë çdo veprim me qëllim marrjen e lejeve, autorizimeve, liçensave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarisë së saj, për të cilat kërkohen këto dokumenta administrative.
Emërtime të tjera Tregtare: RAJAN 2008
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13.02.2019
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Luis Salihi, Frederik Shoshi, Klejdi Hakarepi
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Durrës, Mjeti me targë AA 550 YN
2) Durrës, ATV Daimler Chrysler me targë AA 551 YI 4
3) Durrës, Tërheqës Daimler Chrysler me targë AA 552 YI
4) Durrës, Mjeti me targë ACR 176
5) Durrës, Gjysem Rimorkio me targë AGR 552
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
VII.5.7 - Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Rruga Adria, Lagjja nr.4, Ndërtesa nr.1

Adresa:
Durrës, Porto Romano, Parcela me Nr. Pasurie 68/1

Faqja Web:
www.jurgen-sha.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.12.2019
Vendimi per caktimin e drejtuesit teknik 10.07.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala