Skip to content

Pompay Group LLC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-15 14:45:00
JSON

NIPT: L91504046S
Administrator: Mabela Zenullari
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimit të shërbimeve të konsulencës dhe të kryejë çdo dhe të gjitha veprimet e nevojshme, të përshtatshme, ose të ndërlidhura për këtë qëllim.
Emërtime të tjera Tregtare: Pompay Group LLC
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 04.03.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: New York, USA
Kapitali Themeltar(Lekë): 111 240,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: POMPAY GROUP LLC, një shoqëri e themeluar në bazë të ligjeve të New York, me seli në 77 Magnolia Avenue Garden City, NY 11530-6228, SHBA, e regjistruar në N.Y.S Departamenti i Shtetit, Divizioni i Korporatave dhe Arkivës së Shtetit, SHBA, më 14 nëntor 2011, me nr. regjistrimi 4164780, e përfaqësuar nga John Daniel Pompay (Sipas vendimit të “Pompay Group LLc” për regjistrimin e një dege në Shqipëri, datë 15.02.2019).
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 1000 USD dhe është konvertuar në lekë me kursin këmbimit të datës 07.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Vaso Pasha, Pallati 11, Shkalla 1, Kod Postar 1021

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.01.2022
Vendimi per regjistrimin e nje dege ne Shqiperi 15.02.2019
Statuti i shoqerise se huaj
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala