Skip to content

Blackthorne
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-15 14:45:00
JSON

NIPT: L91511017R
Administrator: GARY PAUL O' GRADY
Objekti i Veprimtarisë: Administratori do të ketë të drejtë të përfaqësojë Degën e Kompanisë në Shqipëri ndaj palëve të treta, institucioneve ose entiteteve publike ose private, të lidhë kontrata për dhe në emër të degës me ndonjë palë të tretë, të punësojë dhe shkarkojë punonjësit ose personel tjetër siç konsiderohet e nevojshme për drejtimin e biznesit në Shqipëri, të përfaqësojë degën në Shqipëri përpara çdo bankë të nivelit të dytë dhe kryejë çdo transaksion financiar në llogarinë e degës, të kryej çdo veprim ose biznes ose veprimtari tjetër që konsiderohet e nevojshme për biznesin e degës në Shqipëri, të ndryshojë selinë dhe/ose të hapë zyra/adresa sekondare në Shqipëri, t'i japë ndonjë përfaqësuesi të zgjedhur prej tij delegimin e kompetencave specifike ose të përgjithshme që konsiderohen të nevojshme, brenda kufijve të kompetencave që i janë dhe atij me ligj dhe me këtë rezolutë.
Emërtime të tjera Tregtare: Blackthorne
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 11.03.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Britani
Kapitali Themeltar(Lekë): 14 531,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: BLACKTHORNE INTERNATIONAL TRANSPORT LTD, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.09.2009 dhe që funksionon sipas ligjeve të Mbretërisë së Anglisë, me numër regjistrimi 7006098, me seli në Osbourne House, 143-145 Stanwell Road, Ashford, Middlesex Tw15 3QN, me drejtorë Adrian Simon Creagh dhe Gary Paul O’Grady (Sipas të dhënave të regjistrit të kompanive në Angli dhe Uells, datë 04.02.2019)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 101 GBP (paund britanik) dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Themistokli Germenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Ap.30

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.01.2020
Statuti dhe akti i themelimit i shoqerise se huaj
Te dhena te shoqerise se huaj, regjistri i kompanive në Angli dhe Uells, datë 04.02.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala