Skip to content

Zana Rruplli
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-18 06:43:05
JSON

NIPT: L91519030P
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore (dezinfektim, deratizim, dezinsektim, DDD), shërbime kundër dëmtuesve të ndryshëm në fushën e shëndetit publik, veterinarisë, bimëve, mjedisit, etj në ambiente të ndryshme. Shërbime pastrimi, higjenizimi, deodorizimi dhe ekspertizë higjenosanitare. Sherbime pastrimi, gjelbrimi dhe mirembajtje te ambjenteve te brendshme dhe te jashtme industrial dhe civile, publike dhe private, reklamave te ambjenteve spitalore, te qendrave shendetesore, hoteleve, zyrave, qendrave tregtare, marketeve, aeroporteve, terminaleve, porteve, bar-restoranteve. Përfaqësues/agjent dhe shpërndarës për shitjen me shumicë e pakicë të produkteve dhe paisjeve të firmave të huaja/vendase, në fushën e kontrollit të dëmtuesve (pest control), veterinarisë, pastrimit, higjenizimit, kondicionimit të ambienteve të ndryshme të banimit, publike dhe industriale si dhe të çdo operacioni tregëtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria për ofrimin e shërbimeve të mësipërme në bazë të normativave në fuqi, mund të shfrytezojë edhe palë të treta, për veprimtari në fusha të veçanta (në të cilat ligji përcakton drejtimin nga specialistë të liçensuar) shoqëria do të punësojë me kontrata pune specialist të liçensuar sipas fushës përkatëse. Dhenie me qera te pajisjeve dhe makinerive per sherbim te DDD (Dezinsektim,Deratizim,Dezinfektim dhe Higjenizim). Organizimin/realizimin e aktiviteteve promovuese, dizenjuese dhe printime në përgjithësi dhe tregëtimin e materialeve të ndryshme si broshura, libra, etj, Ofrimin e sherbimit te dizenjimit, shtypshkrimit, stampimit si dhe realizimin e reklamave, logove per promocione te ndryshme dhe krijimin e eventeve te ndryshme. Tregtim me shumicë dhe pakicë të produkteve/pajisjeve higjeno-sanitare, biocideve, barnave dhe produkteve veterinare, bujqësore, mbrojtjes së bimëve, fara bimësh/lule, produkte ekologjike, industriale, komerciale dhe artizanale, kancelari, materiale mirëmbajtje, si dhe çdo operacion tregëtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Prodhimin dhe tregtimin e pikturave origjinale te bera me dore, tregtimin e suvenireve origjinale si edhe ofrimin e kurseve per Pikture per persona te cdo moshe. Marja pjesë nëpër ankande dhe tendera të ndryshëm per qellimet e mesiperme. Studio grafike. Shtypshkrime, stampime, piktura, suvenire, reklama, marketing, mallra, logo, promocione, evente, promocione, sontazhe etj.
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 19.03.2019
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Aleksander Moisiu", Tirane, nr pasurie 5/359-N3, zona kadastrale 8120 1000

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Punuar Nga : L.Kanani