Skip to content

Truly Nolen
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-15 14:45:00
JSON

NIPT: L91519037C
Administrator: Alban Gunga
Objekti i Veprimtarisë: Pastrimi i të gjitha llojeve të objekteve. Ndërmjetësim në tregtinë e produkteve të llojllojshme. Tregtia me shumicë e produkteve farrnaceutike. Tregtia me shumicë e produkteve Kimike. Tregtia me pakicë e produkteve të tjera në dyqane të specializuara. Veprimtari të veterinerisë. Ndërmjetësimi në tregtinë të specializuar për produkte të caktuara ose për grup produktesh, p.c. Tregtia tjetër me shumicë. Pastrimi dhe evitimi i ujërave ndotëse, trajtimi i hedhurinave, veprimtaritë sanitare e të ngjashme. Tregtia me pakicë e mjeteve medicinale dhe ortopedike.
Emërtime të tjera Tregtare: Truly Nolen
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 19.03.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 914 325,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: Truly Nolen SH.P.K, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar më datë 18.04.2008 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, me numër unik identifikues 810541187, me adresë Prishtinë, Nr. 4, Dardania 5 - L.- 2, me përfaqësues të autorizuar Alban Gunga (Sipas të dhënave të Agjencisë së regjistrimit të bizneseve të Kosovës, datë 15.01.2020)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 7500 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Siri Kodra", Njësia Administratie nr.9, Objekti me nr. pasurie 1/1136, zona kadastrale 8330

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.01.2020
Certifikate regjistrimi e shoqerise Truly Nolen,
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala