Skip to content

"Brand id S.p.A, Dega në Shqipëri"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-15 14:45:00
JSON

NIPT: L91604007B
Administrator: Salvatore Perrot
Objekti i Veprimtarisë: Aktiviteti i Degës është ofrimi i shërbimeve në fushën e: Teknologjisë së Informacionit (TI), instrukturës TI, qendrave të të dhëna, Cloud, rrjeteve etj. Sistemet audio, të të dhenave, Wi-Fi, manaxhimit, qendrave të të dhënave, videokomunikimit. Ndërtimi i Infrastrukturës TI në fusha të ndryshme të aktivitetit Connected Transport Sistems (sistemet e lidhura të transportit); komunikime dhe bashkepunime të unifikuara. Shërbime të komunikimit dhe marketingut. Konsulencë, konsulencë. biznesi në fusha të lidhura të aktivitetit.
Emërtime të tjera Tregtare: "Brand id S.p.A, Dega në Shqipëri"
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 04.04.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 54 859 500,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: BRAND ID S.P.A, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 09.05.2011, me kod fiskal dhe numri i regjistrit 11433481006, me seli në Romë (RM) Via Tevere, 44 CAP 00198, me administrator Salvatore Perrot (Sipas Çertifikatës së Regjistrimit të lëshuar nga Dhoma e Tregtisë së Romës, datë 06.03.2019)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 4500000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Ibrahim Rugova 40/3, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.01.2020
Çertifikata e Regjistrimit të lëshuar nga Dhoma e Tregtisë së Romës, datë 06.03.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala