Skip to content

DOCTOR HAIL ROMANIA S.R.L.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-15 14:45:00
JSON

NIPT: L91624021V
Administrator: Giorgio Riso
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari arkitekturore, veprimtari inxhinierie dhe shërbime të këshillimit që lidhen me to. Veprimtari këshillimi për biznesin dhe menaxhimin: Veprimtari të tjera profesionale, shkencore dhe teknike n.c.a. (të paklasifikuara diku tjetër); Riparimi i makinerive; Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve.
Emërtime të tjera Tregtare: DOCTOR HAIL ROMANIA S.R.L.
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 24.04.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 170 336,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: DOCTOR HAIL S.P.A, një person juridik i themeluar sipas ligjit italian, me selinë e shoqërisë të regjistruar në adresën Itali, Torino, Unione Sovietica 612/15A, CAP 10135, me kod tatimor 10880360010, e regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë, së Industrisë, së Artizanatit dhe të Bujqësisë të Torinos, me numër identifikues TO – 10880360010/05.02.2013, e përfaqësuar nga Giorgio Riso, shtetas italian (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “DOCTOR HAIL ROMANIA S.R.L.” shpk, datë 24.04.2019).
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 9600 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Abdyl Frashëri, Pallati Hakla nr 31, Kati 3

Adresa:
Tiranë, Rruga Punëtorët e Rilindjes, Hyrja 1, Ap 13
Tiranë, Rruga Qemal Stafa, ish Reparti i Bobinazhit, Uzina Elektromekanike

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 31.01.2020
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala