Skip to content

DKM GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-02-15 14:45:00
JSON

NIPT: L91722007C
Administrator: Sokol Haxhiaj
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjesi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në: Konsulencë tekniko-ligjore në fushën e energjisë si dhe operim e mirëmbajtje të impianteve të vogla për prodhimin e energjisë së rinovueshme. Për të realizuar objektin e aktivitetit të saj, shoqëria mund të veprojë në Shqipëri dhe jashtë, dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm, të lidhur, instrumental, të përafert, elementar, ose sidoqoftë të dobishëm, për shembull: Të ofrojë garanci reale dhe/ose personale si për detyrime të vetat, ashtu edhe për të tretët. Të marrë përsipër, të lejojë dhe të heqë dorë nga pjesëmarrje direkte ose indirekte në shoqëri të tjera dhe ndërmarrje, si Shqiptare ashtu edhe të huaja, që kryejnë veprimtarinë e tyre ana tyre, me qëllim që të lehtësojnë realizimin e objektit.
Emërtime të tjera Tregtare: DKM GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.05.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 7, Rruga Him Kolli, Ndërtesa nr 2, Shk 2, Ap 23

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.02.2020
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala