Skip to content

Migliatrans
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-09 10:07:49
JSON

NIPT: L91819008V
Administrator: Eugenio Antonio Migliarese
Objekti i Veprimtarisë: Transport mallrash në rrugë tokësore për llogari të të tretëve.
Emërtime të tjera Tregtare: Migliatrans
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 19.06.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 115 814,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: MIGLIATRANS, shoqëri me përgjrgjësi të kufizuar e themeluar në Itali , me përfaqësues ligjor Eugenio Antonio Migliarese,me nr.identifikimi,AY1229396. (Sipas statutit te shoqërisë)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 950 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia nr.14, rruga 3 Dëshmoret, kati 5, ap.31, zona kadastrale 3866

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik I regjistrit tregtar 22.10.2019
Statuti I shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani