Skip to content

Albsig Jetë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-21 10:07:32
JSON

NIPT: L92019017V
Administrator: Ervin Spahiu
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi dhe kryerja e aktiviteteve te sigurimit te jetes, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne fushen e sigurimeve ne Shqiperi dhe veprimtari te tjera te lejuara nga legjislacioni ne fuqi. Per qellimin e realizimit te objektit te mesiperm, shoqeria mund edhe, te kryeje çdo aktivitet te ligjshem qe lidhet me pasuri te luajtshme dhe/ose te paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie me qira ose venien e hipotekave qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per realizimin e qellimeve te Shoqerise. Te fitoje, ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte, interesa ne shoqeri te tjera te cilat kane nje objekt te ngjashem me ate te Shoqerise, ne Shqiperi ose jashte saj, dhe te kryeje çdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per realizimin e qellimeve te Shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: Albsig Jetë
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 19.08.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 432 254 000,00
Numri i pjesëve: 432 254
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: Albsig SHA, shoqëri e regjistruar si person juridik, me NIPT K42108801C, me seli në rrugen e Barrikadave ,Tiranë ,e përfaqësuar nga z.Muharrem Bardhoci. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ALBSIG INVEST - SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE E SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE, shoqëri aksionare me NIPT L92208025J, e themeluar më 04.10.2019, me seli në rrugën e Barriukadave , Tiranë. (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Redi Ujkashi; Klodian Gjonaj; Plarent Hamzaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Barrikadave, Albsig HQ, 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.10.2021
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 11.11.2019
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 02.09.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 11 159 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 560 162,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:61 847 861,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 067 358,00
Punuar Nga : L.Kanani