Skip to content

INTERNATIONAL TRADE SECURITIES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-11-23 15:59:20
JSON

NIPT: L92026011I
Administrator: Mikel Dimiroçi
Objekti i Veprimtarisë: Blerja dhe shitja e titujve me porosi të klientit. Blerja dhe shitja e titujve në emër ose për llogari të vet. Administrimi i portofolit të titujve në emër te një klienti që është pronar i portofolit. Veprimtaria e zakonshme e agjentit emetues, ku përfshihen organizimi, përgatitja dhe zbatimi i nënshkrimit dhe i pagesës së titujve dhe ushtrimi i veprimtarive të tjera për emetuesin për emetimin e titujve, përgatitja për regjistrimin e titujve në një bursë dhe treg publik të rregulluar, duke përfshirë edhe hartimin e kërkesës për regjistrim, në emër të emetuesit. Financimi i një emetimi, ku përfshihen organizimi, përgatitja dhe zbatimi i emetimit të titujve për emetuesin dhe nënshkrimi e pagesa e lidhur me të e të gjithe titujve ose vetëm e atyre të panënshkruar, për shitje të mëtejshme investuesve të mundshëm. Veprimtaria e këshillimit për investime në tituj. Veprimtaritë e lidhura me kleriungun, shlyerjen, kujdestarinë dhe regjistrimin e Titujve. Dhurimi, shkëmbimi dhe dhënia hua e titujve. Shitja me qellim riblerje e titujve dhe/ose anasjelltas. Në përgjithesi cdo lloj operacioni apo veprimi juridik me titujt, që konsiderohet si i tillë nga AMF.
Emërtime të tjera Tregtare: INTERNATIONAL TRADE SECURITIES
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 11.06.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 000 000,00
Numri i pjesëve: 6 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Kelmend Hakiu; Armand Uruçi; Elton Rukaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, rruga e Kavajës, zona kadastrale 8220, nr. pasurie 6/234+1-N4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit tregtar date 19.11.2019
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani