Skip to content

'PORTO ROMANO REFINERY''
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-12-14 12:17:16
JSON

NIPT: L92106033K
Administrator: JAYME DE OLIVEIRA SANTOS NETO
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, ndërtimi dhe përdorimi i impianteve teknologjike p.sh rafinerive, tubacioneve dhe depozitave, për përpunimin e naftës bruto dhe gazit, transportin, magazinimin dhe tregtimin, importin dhe eksportin e naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të tyre, si dhe biokarburanteve; tregtia, importi dhe eksporti i mallrave industrial, materialeve të ndërtimit, pajisjeve për projektimin, ndërtimin dhe përdorimin e impianteve teknologjike (rafinerive), tubacionet, tanket dhe depozitat për gaz, naftë dhe nënproduktet e tyre, dhe biokarburantet. Prodhimi, përpunimi dhe tregtimi (importi dhe eksporti) i naftës dhe nënprodukteve të saj; blerja, importimi, eksportimi, transportimi, gjithashtu në emër të palëve të treta, shitja me shumicë e gazit, lubrifikantëve, produkteve të naftës dhe petrokimikeve duke përfshirë bitumin. Projektimi, ndërtimi dhe përdorimi i impianteve teknologjike për prodhimin e energjisë dhe ujit të nxehtë dhe shitja e tyre në tregun e brendshëm dhe ndërkombëtar. Ndërtimi, përdorimi dhe transferimi i termocentraleve të shkarkimit të naftës/ gazit, duke përfshire financimin, projektimin, ndërtimin, dhe komisionet. Ndërtimi dhe përdorimi i linjave të gazit dhe infrastrukturës së tyre plotësuese si stacionet matëse dhe valvulat e presionit. Ndërtimi i linjave të transmetimit të energjisë elektrike si dhe infrastrukturës funksionale siç janë stacionet e energjisë dhe nënstacionet. Blerja, ndërtimi, administrimi, shitja dhe marrja me qira e impianteve, depozitave dhe administrimi i ndërtesave dhe pasurive të paluajtshme. Ndërtimi dhe funksionimi i linjave të furnizimit me ujë, kryerja e aktiviteteve në sektorin e ujësjellësit përmes transferimit, shpërndarjes dhe tregtimit të ujit teknologjik.
Emërtime të tjera Tregtare: 'PORTO ROMANO REFINERY''
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30.08.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: QALA CAPITAL HOLDINGS, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, që vepron sipas ligjeve të shtetit shqiptar, e regjistruar pranë QKB, me NIPT L91521007O,me seli në Bulevardi Zogu I, pallati Rreli-98, kati 2 , zyra 1, 1016, Tiranë, me përfaqësues Enis Aliko. (Sipas statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Enis Aliko; Luis Felipe Rosas Salazar; Jayme De Oliveira Santos Neto
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Zogu I, Pallati Rreli-98, Kati 2, Zyra 1, 1016

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 23.11.2019
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani